Ramadan Du’as

Ramadan Du’as

In de Hadith die Ibn Khuzaymah (RA) opneemt, heeft de Boodschapper van Allah, vrede zij met hem (VZMH), de maand Ramadan in 3 delen verdeeld:

  • 10 dagen van genade

Reciteer gedurende de eerste tien dagen honderd maal na elk gebed deze dua:

Rabbi-ghfir warham wa anta Khayrur-Rahimien”; “Oh mijn Heer, vergeef en wees Barmhartig, want U bent de meest Genadige van de genadevollen”.

  • 10 dagen van vergeving

Reciteer gedurende de middelste tien dagen honderd maal na elk gebed deze dua:

Astafhfirullaha Rabbi min kulli dhambin wa-atubu ilayh”; “Ik zoek vergeving van Allah, mijn heer en ik keer mij tot hem”.

  • 10 dagen van bevrijding van het hellevuur

Reciteer gedurende de laatste tien dagen honderd maal na elk gebed deze dua:

Allahumma ajirna minan-nar”; “O Allah bescherm ons tegen het hellevuur”.