Mededeling 5 april ivm Corona virus

Mededeling 5 april ivm Corona virus

Assalaam Alaikoem Wa Rahmatoellahi Wa Barakatehoe,

Zeer geachte moslim broeders en zusters,

In verband met de aangescherpte maatregelen van de overheid t/m 28 april inzake het Coronavirus, worden de moskee activiteiten verder opgeschort. Dit heeft helaas ook consequenties voor de zegenvolle maand Ramadan. Dit betekent dat tot de genoemde datum alle geplande activiteiten geen doorgang zullen vinden, zoals Shabi baraat, Tarawieh en Iftaarprogramma).

Shabi baraat

De gezegende nacht van Shabi Baraat is (In Shaa-Allaah) op dinsavond 7 april 2020 vanaf Maghrieb tot Fadjr. Wij verzoeken een ieder om thuis zijn gebeden te verrichten. In de bijlage een aantal voorbeelden voor nafiel gebeden.

Ramadan

De zegenvolle maand Ramadan begint (In Shaa Allah) op vrijdag 24 april 2020. Voor informatie over de aanvangstijden van alle Namaaz (salaat), de smeekbeden (dua’s) voor het stoppen met eten (sahrie) en het verbreken van het vasten (iftarie) verwijzen wij u naar onze bijgevoegde time-table. Alle gebeden inclusief het tarawieh gebed kunt u ook thuis verrichten. Voor de laatste informatie over de huidige stand van zaken i.v.m. het Corona virus verwijzen wij u naar onze website en FB-pagina. U wordt ook via de mail op de hoogte gehouden van de laatste stand van zaken.

Zakaat en Sadka-fitr

In de huidige situatie is het niet gewenst om contant geld te aanvaarden, daarom verzoeken wij u om alle bijdragen voor Zakaat en Sadka-fitr over te maken op IBAN:
ING NL82INGB0002153399.

Wassalaam en met broederlijke groet,

Het bestuur van

Moskee Anwar-e-Mustafa