Moskee Anwar-E-Mustafa

Ahle Soennat Wal Djamaat

Moskee Anwar-E-Mustafa

Op 30 maart 1981 is de voorloper van de huidige Stichting Welzijn voor Moslims te Den Haag en omstreken opgericht en werd het gebouw aan de Herschelstraat 21-23A in Den Haag aangekocht.

Stichting Welzijn voor Moslims te Den Haag en omstreken, met als Moskee Anwar-E-Mustafa, is een zelfstandige organisatie van moslims die met name de gehele Soennitisch Islamitisch deel van de samenleving wil dienen. De moskee is voor een ieder toegankelijk zolang de gestelde regels in acht worden genomen.

Onze missie is belangenbehartiging in de breedste zin van het woord van moslims met een soennitische achtergrond. Het helpen versterken van de Islamitische identiteit en om van daaruit ook maatschappelijk betrokkenheid te doen bevorderen.

Invulling hieraan wordt hoofdzakelijk doormiddel van twee soorten activiteiten gegeven:

1) Religieuze activiteiten:

De stichting zorgt er voor dat de moskee gedurende de gebedstijden toegankelijk is en dat er een voorganger in de moskee aanwezig is. Het gebed dat de meeste gelovigen naar de moskee trekt is het wekelijkse vrijdaggebed, de salatul Djuma.

Daarnaast wordt in het gebouw ook religieus onderwijs verzorgt aan zowel volwassenen als jongeren. Ook voorlichtingsbijeenkomsten met een specifiek onderwerp, zoals de jaarlijkse pelgrimstocht, worden er georganiseerd.

Verder wordt jaarlijks een aantal themabijeenkomsten georganiseerd waar gemiddeld 250 tot 300 mensen aan deelnemen. Hiervoor worden meerdere sprekers uitgenodigd, ook uit het buitenland.

Voor de religieuze activiteiten staat de Moskee ter beschikking. Op de tweede etage is de gebedsruimte voor heren en op de eerste etage is de  gebedsruimte voor vrouwen ingericht voor het verrichten van de Salaat (Namaaz).

2) Sociaal/Cultureel-maatschappelijke activiteiten:

Ieder jaar worden verschillende activiteiten gepland en uitgevoerd. De vrouwengroep organiseert bijvoorbeeld bijeenkomsten over vrouwen empowerment. Daarnaast worden ook plenaire sessies georganiseerd over bijvoorbeeld drugsgebruik, werkloosheid, ouder worden en gezondheidszorg. Verder stellen we regelmatig onze zaalruimte/ vergaderruimte ter beschikking aan mensen en organisaties uit de buurt.

In gevallen van ernstige ziektes of overlijden wordt, ongeacht het tijdstip, religieuze en maatschappelijk ondersteuning geboden.

Voor dit soort activiteiten is de zaal op de begane grond beschikbaar evenals de keuken, die in de kelder gevestigd is. Tevens is op de eerste etage enkele leslokalen voor godsdienstonderwijs, kantoorruimte en een spreekkamer ingericht.

Financiële middelen

De Stichting komt aan haar financiële middelen via donaties en schenkingen. Deze middelen worden ingezet ten behoeve van het onderhoud van het gebouw. Daarnaast wordt met de verkregen middelen de verschillende religieuze en sociaal culturele activiteiten bekostigd.

 

Beloningsbeleid

Over het beloningsbeleid van onze stichting kunnen we heel kort zijn. Alle activiteiten worden door het bestuur op vrijwillige basis uitgevoerd. Hier staat geen financiële vergoeding tegenover.