Mededeling inzake Coronavirus 21-04-20

Mededeling inzake Coronavirus 21-04-20

Assalaam Alaikoem Wa Rahmatoellahi Wa Barakatehoe,

Aanvullende maatregelen inzake Coronavirus op 21-04-2020

Het kabinet heeft op 21 april besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland voor evenementen worden verlengd tot en met 1 september 2020. De basisscholen gaan vanaf maandag 11 mei a.s. weer gecontroleerd open. Het Voortgezet onderwijs is tot 1 juni 2020 gesloten. Tot en met 20 mei zijn contact-beroepen, zoals horeca en kappers, gesloten.

Naar aanleiding van deze maatregelen heeft  het bestuur na overleg met Islamitische platforms en diverse Imams, het volgende besloten:
De maatregelen en adviezen van de overheid moeten op verantwoordelijke wijze worden opgevolgd vanwege het algemeen karakter van veiligheid en welzijn voor de gehele bevolking.

Dit betekent dat alle moskee-activiteiten, zoals de vijf dagelijkse gebeden, het Jummah-gebed, het Tarawieh-gebed, Iftar-bijeenkomsten, Itekaaf, Islamitischonderwijs en het Eid ul Fitr gebed  tot 1 juni worden opgeschort. De moskee blijft daarom ook tot 1 juni gesloten.

In de week van 20 mei gaat het kabinet weer beoordelen wat er voor de periode daarna nodig is aan maatregelen. Na verdere overleg met Islamitische platforms en diverse Imams, zal het bestuur u tijdig op de hoogte brengen van de nieuwe maatregelen en de mogelijke effecten daarvan.

In de huidige situatie is het niet gewenst om contant geld te aanvaarden, daarom verzoeken wij u om alle bijdragen zoals Zakaat, Sadka-fitr, enz. over te maken op IBAN:
NL82INGB0002153399 o.v.v. Stichting Welzijn voor Moslims in Den Haag e.o.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u gerust contact opnemen met het bestuur.


Het bestuur van
Moskee Anwar-e-Mustafa