Verslag ontruimingsoefening Moskee Anwar-E-Mustafa

Verslag ontruimingsoefening Moskee Anwar-E-Mustafa

Op zondag 8 maart 2020 heeft het bestuur van Moskee Anwar-e Mustafa een ontruimingsoefening gehouden. Het was de eerste keer dat zo’n oefening werd gehouden. De ontruiming liep geordend en binnen korte tijd waren de aanwezigen op de verzamelplaats, de Newtonplein. De oefening werd geëvalueerd en de volgende vragen zijn gesteld: wat ging niet goed, wat zijn de aandachtspunten en wat zijn de verbeterpunten.

De oefening werd vooraf met de aanwezige bestuursleden besproken en de taken verdeeld. Een controle van de benodigde middelen heeft plaatsgehad zoals BHV- en ontruimervesten, portofoons om te communiceren, de vraag of de alarmcentrale op de hoogte is gesteld van de ontruiming. Toen het gehele team – bestaande uit acht personen – de vesten aan had en de portofoons in de hand, werd het alarm geactiveerd. Voor de alarmmelding is gekozen voor een brand in kantoor op de eerste etage.

Op het moment dat het alarm afging werd de stopwatch ingedrukt, om de ontruimingstijd te meten. Eén man liep naar de tweede etage, twee mannen op de eerste etage, één op de begane grond, één ging naar de keuken, één bij de ingang van de moskee en één naar de verzamelplek. De aanwezigen, tussen de 30 tot 40 personen, liepen rustig het gebouw uit. Nadat alle ontruimers bij de ingang van het gebouw stonden en iedereen het gebouw had verlaten, werd de stopwatch stopgezet. Binnen 2,24 min was het gebouw leeg en stond iedereen op straat of bij de verzamelplaats.

Tijdens de ontruiming was er geen paniek onder de aanwezigen. De lift was bij het activeren van het alarm, naar de begane grond gegaan met de deuren open. De taken en afstemming waren duidelijk bij de ontruimers. De vraag die tevens gesteld is, is wat er moet gebeuren als iemand slecht ter been is en op het moment van ontruimen in de moskee aanwezig is?

Een vest met de aanduiding ‘coördinator’ moet aangeschaft worden. Bij terugkomst in de moskee moet geteld worden of iedereen weer aanwezig is. De ontruimer van de keuken en de degene die het alarm activeert moet ook een portofoon hebben. De volumeknop van de portofoons moet beter afgeregeld worden. Tijdens de ontruiming konden de ontruimers elkaar in de moskee niet horen.

De eerste ontruimingsoefening is boven verwachting goed verlopen. Bij een volgende ontruiming moeten de aandachtspunten opgelost zijn. De dingen die niet goed zijn gegaan, verdienen aandacht.