Verslag Djalsa: Orgaandonatie – Meraadj

Verslag Djalsa: Orgaandonatie – Meraadj

Op zaterdag 7 april verzorgde Moskee Awar-E-Mustafa de herdenking Isra Wa Meraaj.

Voor deze herdenking waren 3 sprekers uitgenodigd. Het thema voor deze avond was de nieuwe donorwet en donorregistratie in relatie tot de islam. De 1ste lezing ging over het thema gezien vanuit het medisch perspectief. De 2de en 3de lezing ging over het thema gezien vanuit het islamitisch perspectief.

 Dr. S. A. Nurmohamed is internist nefroloog bij het LUMC op de afdeling nefrologie in Leiden. Dr. Nurmohamed liet enkele statistieken zien over het aantal personen die zich als donor hebben geregistreerd. Opvallend was dat het percentage moslims dat als donor geregistreerd staat veel lager is dan andere groepen. De dokter is met name ingegaan op het doneren van organen nadat een persoon overleden is omdat de wet op orgaandonatie hierop betrekking heeft.
Bij de inwerkingtreding van deze wet, vermoedelijk zomer 2020, wordt in principe iedereen automatisch donor, tenzij expliciet wordt aangegeven dat men geen donor wenst te zijn. Kortom, indien een persoon niet wilt dat zijn of haar organen na de dood gedoneerd worden, zal deze persoon dat tijdens zijn /haar leven uitdrukkelijk via registratie kenbaar moeten hebben gemaakt.  Elke donor wordt na zijn dood, als zijn organen voor donatie worden verwijderd, respectvol behandeld, volgens het operatie protocol . Ieder persoon en donor kan theoretisch 8 organen doneren en dus  8 personen helpen.             

Hazrat Maulana Raouf Hayatmohamed ging in op wat de islamitische bronnen zeggen over het donorschap. In de islam gaat het om de volgende bronnen; Koran, Sunnah, consensus van geleerden en de mening van geleerden. Hij benadrukte dat er geen algemene overeenstemming is over het onderwerp orgaandonatie. Er dient wel onderscheid gemaakt te worden tussen 1) het doneren van een orgaan door een levende persoon en 2) het doneren van organen nadat iemand is overleden. Hij zelf en volgens hem een meerderheid van Islamgeleerden zijn van mening dat orgaandonatie door moslims een moslim die nog leeft toegestaan is, maar dat hiervoor wel eerst aan een aantal voorwaarden voldaan moet worden. Aan de volgende voorwaarden dient voldaan te worden:
·        het mag geen handel zijn
·        het mag niet onomkeerbaar zijn
·        er is geen alternatief beschikbaar
·        een bewuste keuze zijn, moet effectief zijn
·        mengen van nageslacht mag niet.
Ook het doneren van organen na de dood is toegestaan mits dit op een respectvolle wijze gebeurd.

De laatste spreker van de avond was Hazrat Maulana Mufti Chisti. Maulana is van mening dat indien je doneert terwijl je nog leeft je dit alleen mag doen als je je eigen leven niet in gevaar brengt.  Bij het doneren nadat iemand overleden is moet het verwijderen van de organen op een respectvolle manier plaatsvinden. Dit geldt voor zowel mannen, als vrouwen. Als een donor zijn/haar organen ter beschikking stelt mogen er  geen voorwaarden aan verbonden worden zoals; het moet een moslim zijn, het mag alleen een vrouw ten goed komen, niet aan een crimineel, enz. bij doneren gaat het om het redden van het leven van een mens.
Maulana Mufti benadrukte dat het helpen van een mede mens zeer hoog staat aangeschreven bij Allaah SWT en dat Allaah SWT op de dag des oordeels deze persoon ook zal helpen.
Hij benadrukte ook dat een ieder goed moet nadenken over het feit dat men bij ziekte zelf wel een orgaan zou willen ontvangen …..maar geven of afstaan??????
Vind u dat het doneren van je organen na de dood een goede daad is (het helpen van de medemens)?
Denk hier zelf goed over na.

Mocht u naar aanleiding van dit verslag nog vragen hebben, kunt u deze altijd mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het bestuur zal zorgen, in overleg met de geleerden, voor een antwoord op uw vraag. Hierbij wilt het bestuur ook duidelijk maken, dat geïnteresseerden altijd hun vraag over dit onderwerp aan het bestuur kunnen stellen.