Eid ul-Adha 2020

Eid ul-Adha 2020

Assalaamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Zeer geachte moslim broeders en zusters,

Eid ul-Adha, het offerfeest zal In Shaa Allah op vrijdag 31 juli 2020 gevierd worden.

Eid ul-Adha namaaz zal in verschillende groepen verricht worden. U wordt dringend verzocht om hadji Masoed Sheikkariem (06-22408005) vooraf te melden dat u zal deelnemen aan het Ied ul Adha gebed. Op deze manier kunnen wij de groepen samenstellen en u ook vertellen hoe laat u in de moskee moet zijn voor het gebed. Na het gebed wordt u verzocht op een rustige manier met inachtneming van de geldende regels huiswaarts te keren. U wordt vriendelijk verzocht niet samen te scholen voor- of in de buurt van de moskee, zodat de volgende groep makkelijker naar binnen kan.

Vanwege de COVID 19 pandemie en de daaruit voorkomende organisatorische aspecten, heeft het bestuur besloten om dit jaar geen stieren te offeren (zie brief van 1 juni (mededelingen 1 juni m.b.t. sluiten-qurbani)).

Regels

1. Volg bij binnenkomst en bij het verlaten van de moskee de instructies van de begeleiders/coördinatoren;
2. Altijd 1,5 m aanhouden in elke ruimte en geen handen schudden;
3. Alleen degenen die donateur zijn en zich hebben opgegeven worden toegelaten;
4. Mensen die tot de risicogroep van het COVID 19 behoren of ziekteverschijnselen hebben zoals koorts, hoesten of niezen mogen niet deelnemen en zullen ook niet toegelaten worden.
5. Neem uw eigen gebedskleedje mee.
6. Handen desinfecteren bij binnenkomst;
7. Geen enkele andere groepsactiviteiten dan het gebed is toegestaan;
8. Kinderen jonger dan 12 jaar blijven thuis;
9. Lift, toilet en wudu-ruimtes zijn gesloten;
10. Geadviseerd wordt om binnen een mondkapje te dragen;
11. Door u op te geven gaat u ook akkoord met de vastgestelde regels.

Voor meer informatie kunt u de volgende nummers bellen:

Hadji Masoed Sheikkariem       (06-22408005);
Hadji Sharief Mohamed            (06-31045486);
Hadji Sharief Imambuks            (06-23308247).

U en uw gezin een gezegend EID UL-ADHA toewensend, verblijven wij met de aller innigste

WASSALAAM.
EID MUBARAK

Het bestuur.