Eid ul Adha op dinsdag 21 augutus 2018

Eid ul Adha op dinsdag 21 augutus 2018

Assalaamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Zeer geachte moslim broeders en zusters,

Het Eid Ul Adha zal op dinsdag 21 augutus 2018 gevierd worden.

Eid-namaaz zal om 09.00 uur plaatsvinden in de Moskee Anwar-E-Mustafa aan de Herschelstraat 21a. Om 08.30 uur zal de Imam beginnen met zijn preek.

Let op de vroege aanvang van het Eid-namaaz: 09.00 uur !!!

Het slachten van de offerdieren zal plaatsvinden op woensdag 22 augustus.

Het offervlees kunt u op woensdag 22 augustus tussen 20.00 uur en 22.00 uur ophalen in de Moskee Anwar-E-Mustafa.

Voor meer informatie kunt u de volgende nummers bellen:

Hadji Masoed:     06- 22 40 80 05

Hadji Sharief:       06- 31 04 54 86

Deelnemeners aan de qurbani worden verzocht zoveel als mogelijk mee te helpen in de moskee op woensdag 22 augustus vanaf 15.30 uur.

U en uw gezin een gezegend EID UL ADHA toewensend, verblijven wij met de aller innigste WASSALAAM.

EID MOBARAK!

Het bestuur.