Reminder Eid ul-Adha 20 juli 2021

Reminder Eid ul-Adha 20 juli 2021

Mondkapje verplicht (zie regel 2)

Assalaamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Zeer geachte moslim broeders en zusters,

Met onderstaand bericht wil het bestuur van Anwar-e-Mustafa u over het volgende informeren:

Eid Ul Adha, het Offerfeest, zal In shaa Allah op dinsdag 20 juli 2021 gevierd worden.

 Het Eid Ul Adha gebed vindt plaats om 09.00. U wordt dringend verzocht om hadji Masoed Sheikkariem (06-22408005) vooraf te melden dat u zal deelnemen aan dit gebed. Na het gebed wordt u verzocht op een rustige manier met inachtneming van de geldende regels huiswaarts te keren en niet samen te scholen voor- of in de buurt van de moskee. 

Vanwege de COVID 19 pandemie en de daaruit voorkomende organisatorische aspecten, heeft het bestuur besloten om dit jaar geen stieren te offeren. U bent hierover reeds geïnformeerd.

Regels

  1. Volg bij binnenkomst en bij het verlaten van de moskee de instructies van de begeleiders/coördinatoren;
  2. Mondkapje verplicht;
  3. Altijd 1,5 m aanhouden in elke ruimte en geen handen schudden;
  4. Alleen degenen die donateur zijn en zich hebben opgegeven worden toegelaten;
  5. Mensen die tot de risicogroep van het COVID 19 behoren of ziekteverschijnselen hebben zoals koorts, hoesten of niezen mogen niet deelnemen en zullen ook niet toegelaten worden.
  6. Neem uw eigen gebedskleedje mee.
  7. Handen desinfecteren bij binnenkomst;
  8. Geen enkele andere groepsactiviteiten dan het gebed;
  9. Door u op te geven gaat u ook akkoord met de vastgestelde regels.

Voor meer informatie kunt u de volgende nummers bellen:

Hadji Masoed Sheikkariem      (06-22408005);

Hadji Sharief Mohamed           (06-31045486);

Hadji Sharief Imambuks          (06-23308247).

U en uw gezin een gezegend EID UL ADHA toewensend, verblijven wij met de aller innigste

Met broederlijke groet,

Het Bestuur