Eid ul Fitr 2018

Eid ul Fitr 2018

Zeer geachte moslim broeders en zusters,

 Assalaam Alaikoem Wa Rahmatoellahi Wa Barakatehoe

 Het bestuur van Moskee Anwar-E-Mustafa vraagt uw aandacht voor enkele belangrijke mededelingen, gezien het feit dat het einde van de Ramadan in zicht komt.

 1.  Lail-Latoel Qadr.

De gezegende nacht van de Lail-Latoel Qadr is (In Shaa Allaah) op maandag 11 juni a.s. (de avond/nacht van de 26e / 27e Ramadan).

Evenals voorgaande jaren zal deze avond/nacht gezamenlijk worden doorgebracht door middel van Zikr en Nafiel-Namaaz.

Kom naar de moskee en laat de zegeningen van deze bijzondere nacht uw ziel verrijken!

Immers degenen die deze nacht biddend doorbrengen, zullen beloond worden met zegeningen alsof zij meer dan1000 maanden biddend hebben doorgebracht. Aansluitend zal ook voor de ochtendmaaltijd (Sehrie/Suhoor) worden gezorgd waarna we gezamenlijk het ochtend gebed (Salatul Fadjr) zullen verrichten.

 2.  Eid ul-Fitr

De Eid ul-Fitr zal (In Shaa Allaah) plaatsvinden op vrijdag 15 juni 2018.

 De Ied-Namaaz zal (In Shaa Allaah) op vrijdag 15 juni 2018 exact om 10:00 uur ’s-morgens plaatsvinden in de

Moskee Anwar-E-Mustafa. Om 09.30 uur zal de Imam met zijn takrier/preek beginnen.

       Traditiegetrouw zal het Eid ul-Fitr feest ook dit jaar, direct na de Eid-Namaaz, in de zaal van de moskee georganiseerd worden.

Wederom verzoekt het bestuur iedere familie om, voorafgaand aan de Eid-Namaaz, hapjes naar de moskee mee te nemen.

Na afloop van de Eid-Namaaz zullen deze hapjes gezamenlijk door alle moskeebezoekers in de zaal van de moskee worden genuttigd. Hiermee willen wij de saamhorigheid, broederschap en betrokkenheid van de moslims onderling vergroten.

Wij verzoeken u hieraan uw medewerking te verlenen!

3. Sadka-Fitr

In overleg met schriftgeleerden is dit jaar de Sadka-Fitr vastgesteld op € 5,- per persoon.

Dit bedrag dient volgens de wetten van de Islam vóór het verrichten van de Ied-Namaaz te worden voldaan.

Voorbeeld: bij een gezinssamenstelling van 4 personen bedraagt dit (4 x € 5,-) = € 20,00.

 4.  Zakaat

Zakaat dient u als volgt te voldoen:

·        2,5 % van al uw geld dat u gedurende een jaar in uw bezit heeft.

·        2,5 % van uw goud dat u een jaar lang in uw bezit heeft.

·        2,5 % van uw  zilver dat u een jaar lang in uw bezit heeft.

       Zowel de Zakaat- als de Sadka-Fitr gelden kunt u in de moskee afdragen op de dag van de Idul-Fitr.

Het bestuur zal er op toezien dat deze gelden een goede Islamitische bestemming krijgen.

       Voor aanvullende informatie kunt u de volgende telefoonnummers bellen:

Hadji Rafie Mohamed:                06 – 41 51 28 63

Hadji Masoed Sheikkariem:        06 – 22 40 80 05

 Moskee Anwar-E-Mustafa wenst u en uw gezin een gezegende

Lail-Latoel Qadr en Eid ul Fitr toe!