Eid ul Fitr 2019

Eid ul Fitr 2019

Assalaam Alaikoem Wa Rahmatoellahi Wa Barakatehoe

Zeer geachte moslim broeders en zusters,

 Het bestuur van Moskee Anwar-E-Mustafa vraagt uw aandacht voor enkele belangrijke mededelingen, gezien het feit dat het einde van de Ramadan in zicht komt.

  1. Lail-Latoel Qadr.

De gezegende nacht van de Lail-Latoel Qadr is (In Shaa Allaah) op vrijdag 31 mei a.s. (de avond/nacht van de 26e / 27e Ramadan).
Evenals voorgaande jaren zal deze avond/nacht gezamenlijk worden doorgebracht door middel van Zikr en Nafiel-Namaaz.
Kom naar de moskee en laat de zegeningen van deze bijzondere nacht uw ziel verrijken!
Immers degenen die deze nacht biddend doorbrengen, zullen beloond worden met zegeningen alsof zij meer dan1000 maanden biddend hebben doorgebracht. Aansluitend zal ook voor de ochtendmaaltijd (Sehrie/Suhoor) worden gezorgd waarna we gezamenlijk het ochtend gebed (Salatul Fadjr) zullen verrichten.

  1. Eid ul-Fitr

De Eid ul-Fitr zal (In Shaa Allah) plaatsvinden op woensdag 5 juni 2019.
De Ied-Namaaz zal (In Shaa Allah) op woensdag 5 juni 2019 exact om 10:00 uur ’s-morgens plaatsvinden in de Moskee Anwar-E-Mustafa. Om 09.30 uur zal de Imam met zijn takrier/preek beginnen.

Traditiegetrouw zal het Eid ul-Fitr feest ook dit jaar, direct na de Eid-Namaaz, in de zaal van de moskee georganiseerd worden. Wederom verzoekt het bestuur iedere familie om, voorafgaand aan de Eid-Namaaz, hapjes naar de moskee mee te nemen. Na afloop van de Eid-Namaaz zullen deze hapjes gezamenlijk door alle moskeebezoekers in de zaal van de moskee worden genuttigd. Hiermee willen wij de saamhorigheid, broederschap en betrokkenheid van de moslims onderling vergroten.
Wij verzoeken u hieraan uw medewerking te verlenen!

  1. Sadka-Fitr

In overleg met schriftgeleerden is dit jaar de Sadka-Fitr vastgesteld op € 5,- per persoon.
Dit bedrag dient volgens de wetten van de Islam vóór het verrichten van de Ied-Namaaz te worden voldaan.
Voorbeeld: bij een gezinssamenstelling van 4 personen bedraagt dit (4 x € 5,-) = € 20,00.

  1. Zakaat

Zakaat dient u als volgt te voldoen:
2,5 % van al uw geld dat u gedurende een jaar in uw bezit heeft.
2,5 % van uw goud dat u een jaar lang in uw bezit heeft.
2,5 % van uw zilver dat u een jaar lang in uw bezit heeft.

Zowel de Zakaat- als de Sadka-Fitr gelden kunt u in de moskee afdragen op de dag van de Idul-Fitr.
Het bestuur zal er op toezien dat deze gelden een goede Islamitische bestemming krijgen.

Voor aanvullende informatie kunt u de volgende telefoonnummers bellen:
Hadji Sharief Mohamed:             06 – 31 04 54 86

Hadji Masoed Sheikkariem:        06 – 22 40 80 05

Moskee Anwar-E-Mustafa wenst u en uw gezin een gezegende
Lail-Latoel Qadr en Eid ul Fitr toe!