Hadieth

Hadieth

Blijde tijdingen voor de heilige maand Sha’baan: Welkom de heilige maand van Ramadan!

Ramadan is de maand waarin de koran werd geopenbaard; een leiding voor de mensheid en duidelijke bewijzen voor de leiding en het criterium/ maatstaf (tussen goed en kwaad) 2:185].

Laylatul-bara’at: laylatul-mubarakah [44:1]

We hebben het neergezonken in de nacht van de lotsbeschikking.

Het is een nacht om vergeving van Allah (subhanahu wa ta’ala) te vragen en du’a (smeekbeden) te maken. Een nacht waarop de almachtige heer zijn barmhartigheid en vrijgevigheid over de wereld stort! Vanwege het bezwaar van sommigen die speciale gebeden op midden Sha’baan afkeuren als een innovatie en dus verboden, hebben geleerde broeders (shuyookh) een speciaal boek uitgebracht om aan te tonen dat de ahadieth over laylatul-bara’at niet allemaal “dha’ief” (=zwak) of “maudoe’” (=gefabriceerd) zijn.

Er zijn ook sohieh ahadieth verzameld in het boek:

Zahrul-Djinaan fie djawazil ihtefaal bilaila-tin-nisfi min Sha’baan) om aan te tonen dat de heilige Profeet (vrede en zegeningen zij met Hem) gebeden in deze nacht heeft geëerd, waardoor het traditie (sunnah) wordt om dezelfde te doen!

Bijvoorbeeld:

Al-Tabarani rapporteert van Mu’az bin Djabal, dat hij zei: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met Hem) zei: “Allah (subhanahu wa ta’ala) aanschouwt zijn dienaren op de nacht van midden Sha’baan; en hij vergeeft zijn hele schepping [dwz. de moslims], behalve (1) de afgodendienaar of (2) de “mushahin”; dat is iemand die de mensen kwaad aandoet door hun bezittingen te stelen, of hen te slaan en andere vormen van onrecht.

Het is doorgegeven door Al-Bayhaqi, in een lange hadieth, van Ummul-mu’miniena A’isha (r.a). Ze zei, dat de Profeet van Allah (vrede en zegeningen zij met Hem) zei: “Gabriel kwam tot mij en zei: Hij zei: “Deze nacht is de nacht van midden Sha’baan, en Allah (subhanahu wa ta’ala) heeft lieden die hij verlost heeft van het vuur volgens het aantal haren op de schapen van de Bani Kalb (was een stam die bekend stond vanwege de grootste aantal schapen die ze bezaten).”

Vers over de solawaat: [33:56]

Het stabiliseren van de hoogste rang van de Profeet (vrede en zegeningen zij met Hem)

Voorwaar! Allah (subhanahu wa ta’ala) en zijn engelen sturen zegeningen voor de profeet. O jullie die geloven, stuur zegeningen voor hem en saluteer hem op gepaste wijze!.

Heilige Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met Hem) is de enige in de hele schepping, die deze eer heeft gekregen, dat God-Allah (subhanahu wa ta’ala) zelf, de almachtige schepper en heerser van het heelal, tezamen met al zijn engelen, zegeningen stort op zijn geliefde Profeet (vrede en zegeningen zij met Hem) en dan ook alle gelovigen opdraagt om zegeningen naar hem te sturen. En als je kijkt naar de bewoordingen van de “solawaat”, dan wordt het duidelijk dat niets is weggelaten, dat zelfs namens hen, die weigeren, ook zegeningen naar Hem wordt gestuurd;

Bijvoorbeeld:

O Allah! Stuur zegeningen naar onze meester Muhammad (vrede en zegeningen zij met Hem) en de nakomelingen van onze meester Muhammad (vrede en zegeningen zij met Hem), volgens het aantal van hen die zegeningen naar hem sturen.

In de hadieth zegt de Profeet (vrede en zegeningen zij met Hem), en Allah (subhanahu wa ta’ala) bevestigt het ook in de koran, dat een ieder die Hem zegent, wordt gezegend. En de regel van 10 op 1 geldt hier ook, zoals duidelijk in de hadieth: Stuur je 1, krijg je 10, stuur je 10, krijg je 100, stuur je 100, krijg je 1000, maar stuur je 1000, dan worden alle poorten van het goede geopend. Het is zo machtig, want Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt (surah ahzab):

Hij is het, die jullie zegent, tezamen met zijn engelen, om jullie te halen uit de duisternissen naar het licht!

Let goed op, dat Allah (subhanahu wa ta’ala) duisternissen zegt (meervoud) en het licht altijd in enkelvoud!

In Dalaa-ilul-Khairaat vindt je over 100 variaties van solawaat naar de Profeet (vrede en zegeningen zij met Hem), waarin alles wat de gelovige nodig heeft in geestelijke en materiele behoeften is inbegrepen.

Moge Allah (subhanahu wa ta’ala) al onze inspanningen accepteren tijdens Sha’baan en ons leiden tot Ramadan. Moge hij ons zegenen en onze aanbidding en toewijding accepteren. Moge hij ons toestaan om dichter bij hem en zijn Boodschapper (vrede en zegeningen zij met Hem) te komen. Moge de vrede, zegeningen en salutaties van Allah (subhanahu wa ta’ala) met Hem zijn, alsook zijn pure gezinsleden en nakomelingen, Ameen: Yaa Rabbal Aalemien!