Gehoorzaamheid aan de heilige profeet Muhammad (salallahu alayhi wa salam)

Gehoorzaamheid aan de heilige profeet Muhammad (salallahu alayhi wa salam):

Alle lof zij aan Allah (subhanahu wa ta’ala), de heer der werelden. Wij prijzen hem en vragen hem om hulp en leiding. Wij zoeken zijn vergiffenis en vertrouwen op hem. Wij zoeken toevlucht bij Allah (subhanahu wa ta’ala) tegen de slechte neigingen in ons harten en tegen de zonden die wij begaan. Wie door Allah (subhanahu wa ta’ala) wordt geleid, zal worden geleid naar het rechte pad en wie door Allah (subhanahu wa ta’ala) wordt misleid, zal niemand vinden om hem te leiden.

Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt in surah al-Nisa (4:80):

Wie die de boodschapper gehoorzaamt, heeft Allah reeds gehoorzaamt; en wie zich afkeert, Dan hebben wij u niet als bewaker tot hen gezonden.

Broeders en zusters! Wees gehoorzaam aan Allah (subhanahu wa ta’ala) en zijn boodschapper (salallahu alayhi wa salam) en volg zijn leiding oprecht en vol vertrouwen. Het is voor elke moslim verplicht om gehoorzaam te zijn aan de heilige profeet Muhammad (salallahu alayhi wa salam) omdat Allah (subhanahu wa ta’ala) dit duidelijk maakt in de koran.

De gehoorzaamheid aan de profeet (salallahu alayhi wa salam) betekent niet alleen het naleven van zijn bevelen en verboden, maar ook het volgen van zijn gedrag, zijn manieren en zijn karakter. Dat is zijn sunnah, dus. Het betekent dat wij ons best moeten doen om zijn voorbeeld te volgen in ons dagelijks leven.

De profeet Muhammad (salallahu alayhi wa salam) was het perfecte voorbeeld van geduld, vergevingsgezindheid, menslievendheid, edelmoedigheid en rechtvaardigheid. Zijn gedrag en levens stijl zijn vastgelegd in authentieke ahadith (uitspraken en handelingen van de profeet) en dienen als gids voor ons in ons streven naar gehoorzaamheid aan Allah (subhanahu wa ta’ala).

Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt in surah al-Ahzab (33:21):

Voorzeker! In de boodschapper van Allah (salallahu alayhi wa salam) is voor jullie een goed voorbeeld: voor wie hoopt op Allah (subhanahu wa ta’ala) en de laatste dag, en voor wie Allah (subhanahu wa ta’ala) veelvuldig gedenkt.

Het volgen van de profeet (salallahu alayhi wa salam) in gehoorzaamheid is een daad van aanbidding die niet kan worden onder schat. We moeten ons best doen om zijn woorden en daden te begrijpen en toe te passen in ons leven, want alleen dan kunnen we echt gehoorzaam zijn aan hem.

O moslims! Gehoorzaamheid aan de profeet (salallahu alayhi wa salam) kan worden bereikt door te handelen in overeenstemming met zijn leringen en voorschriften. Dit betekent dat we de koran en de authentieke hadith moeten bestuderen en begrijpen, alsook zijn levensbeschrijving (seerah). Het betekent ook dat we ons gedrag moeten aanpassen aan de islamitische waarden en ethiek die de profeet (salallahu alayhi wa salam) heeft voorgesteld.

Gehoorzaamheid aan de profeet (salallahu alayhi wa salam) is ook een daad van liefde en respect voor hem (salallahu alayhi wa salam). Hij heeft zijn leven gewijd aan de verspreiding van de islam en het leiden van de mensheid naar het rechte pad. Hij heeft geleden, gestreden en gebeden voor ons welzijn en onze leiding. Het is onze plicht om hem lief te hebben en hem te eren door zijn wijsheid en leiding te volgen.

O moslims! We moeten beseffen dat gehoorzaamheid aan de profeet (salallahu alayhi wa salam) niet alleen een persoonlijke plicht is, maar ook een plicht ten opzichte van de gemeenschap. Door zijn leiding te volgen, kunnen we harmonie en rechtvaardigheid in onze samenlevingen bevorderen. Door zijn voorbeeld na te volgen, kunnen we de wereld laten zien hoe een perfecte samenleving eruit moet zien.

De boodschapper van Allah (salallahu alayhi wa salam) heeft gezegd: iedereen van mijn ummah gaat n/h paradijs behalve zij die weigeren. Er werd gevraagd: wie weigert, o boodschapper van Allah? Hij zei: wie mij gehoorzaamt, gaat n/h paradijs, wie mij gehoorzaam is, heeft geweigerd.

De profeet (salallahu alayhi wa salam) zei: ‘wie mij gehoorzaamt, zal het paradijs binnengaan, en wie mij ongehoorzaam is, zal het paradijs niet binnengaan

De profeet (salallahu alayhi wa salam) zei: ‘wie mij liefheeft, zal met mij zijn in het paradijs.

De profeet (salallahu alayhi wa salam) zei: ‘gehoorzaamheid aan mij is gehoorzaamheid aan Allah (subhanahu wa ta’ala) en ongehoorzaamheid aan mij is ongehoorzaamheid aan Allah (subhanahu wa ta’ala).

Moge Allah (subhanahu wa ta’ala) ons allen de kracht en het vermogen geven om gehoorzaam te zijn aan de profeet Muhammad (salallahu alayhi wa salam) en zijn voorbeeld na te volgen. Moge Allah (subhanahu wa ta’ala) ons leiden en ons vergeven voor onze tekortkomingen. Moge hij ons standvastig maken in onze gehoorzaamheid en ons belonen met zijn genade en barmhartigheid.

O Allah (subhanahu wa ta’ala), zegen onze profeet Muhammad (salallahu alayhi wa salam) en zijn metgezellen, en geef ons allen het goede in dit leven en het hiernamaals. Ameen!