Het belang van het volgen van zijn sunnah:

De sunnah van de heilige profeet  (salallahu alayhi wa salam): Rol, definitie en bepaalde facetten daarvan.

Voorzeker! In de boodschapper van Allah (salallahu alayhi wa salam) is voor jullie een goed voorbeeld: voor wiens hoop Allah (subhanahu wa ta’ala) is en het hiernamaals, en voor wie Allah (subhanahu wa ta’ala) veelvuldig gedenkt. [surah 33 Al-Ahzab vers 21]  

Broeders & zusters! Laat ons de heilige profeet (salallahu alayhi wa salam) verwelkomen zoals de bewoners van Madinah het deden toen hij met de Hidjrah vanuit Makkah in Madinah kwam:

De volle maan is over ons gaan schijnen; vanuit de heuvels van vaarwel; dankbaarheid is ons verplicht; zolang een roeper tot Allah (subhanahu wa ta’ala) roept.

O gij onder ons gezonden. Ge zijt gekomen met  een zaak te gehoorzamen. Ge zijt gekomen en Madinah geëerd. Welkom! O beste oproeper.

Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt (surah Nisaa 4:64/65):

 [64]  en wij hebben een boodschapper slechts gestuurd om gehoorzaamd te worden, met het verlof van Allah (subhanahu wa ta’ala), en waren zij maar, toen zij onrechtvaardig tegenover zichzelf waren, tot jou gekomen en hadden zij Allah (subhanahu wa ta’ala) maar om vergeving gevraagd, en de boodschapper had (ook) vergeving voor hen gevraagd. Dan zouden zij Allah (subhanahu wa ta’ala) zeker berouw-aanvaardend en meest genadig gevonden hebben.

En in vers 65 zegt hij:

[65]  wel nee, bij jouw heer, zij geloven niet totdat zij jou de beoordelaar maken over hun geschillen onder elkaar; daarna vinden zij in zichzelf geen weerstand/ aarzeling tegen wat jij oordeelde, en zij aanvaarden het met volle overgave.

Maulana dr. Muhammad Fazlur-Rahman Ansari (radi allahu anhu) heeft in zijn meesterwerk “the Qur’anic foundations and structure of muslim society” een beschrijving geschreven van de ware sunnah van de heilige Profeet Mohammad (salallahu alayhi wa salam):

-> de koran heeft fundamentele nadruk gelegd op het belang van het navolgen van de sunnah van de heilige profeet  (salallahu alayhi wa salam) als een vitale factor in de praktijk van de islam, omdat het begint met het accepteren van hem  (salallahu alayhi wa salam) als de enige menselijke gids, in de post-koranische periode, met betrekking tot goddelijke leiding, en het ontwikkelt zich in het steeds meer imiteren van hem  (salallahu alayhi wa salam) als het perfecte praktische model daarvan. De vraag dringt zich daarom op: waar staat de sunnah voor? We kunnen deze vraag beknopt beantwoorden door te zeggen dat de sunnah van de heilige profeet  (salallahu alayhi wa salam) staat voor de dynamische manifestaties van de ethico-religieuze dimensies van zijn persoonlijkheid. Of: als we het bekijken in het perspectief van de koran, kunnen we het definiëren door te zeggen dat het de realisatie is van hem/door hem van het koranische waarde systeem in de verschillende dimensies van z’n persoonlijkheid; (hadith Aisha, radi allahu anha).

-> als de implicaties van de sunnah goed worden begrepen door een moslim, redt het hem aan de ene kant van toegeeflijkheid aan bid’ah en inspireert het hem met intense ijver om in zijn persoonlijkheid, tot zijn uiterste vermogen, het ethico-religieuze idealisme te realiseren dat door de koran wordt geprojecteerd.

-> het is heden niet de gelegenheid om de sunnah van de heilige profeet in details te projecteren, omdat het betrekking heeft op een persoonlijkheid die de rijkste, de meest diep gaande en de meest perfecte in de geschiedenis is geweest. We kunnen hier echter slechts een paar facetten noemen die uit de hand zijn geselecteerd, alleen om een basis idee te geven.

Ik geef u hier 16 voorbeelden. Ze zijn als volgt:

 1. Uiterste toewijding aan Allah (subhanahu wa ta’ala): de heilige Profeet (salallahu alayhi wa salam) was constant in zikr; de nacht salaat (tahaddjud) deed hij met regelmaat en dan stond hij zo lang dat de bloedvaten van zijn voeten barstten. En als zijn geliefde vrouw hem vroeg: waarom bid je zoveel? Zei hij: zal ik dan geen dankbare dienaar zijn?
 2. Elk moment van het leven productief doorbrengen, en met planning en verfijndheid, en de tijd niet verspillen aan frivoliteiten – en dat alles doen zonder de hardheid en ontberingen van het ascetisme, maar met een positief bewustzijn van het handhaven van het leven in god-gebondenheid;
 3. Het handhaven van de hoogste stand vastigheid, met een vrolijk gelaat en een nooit falende glimlach, zelfs in de meest moeilijke en angstaanjagende omstandigheden;
 4. Zachtmoedigheid en attent zijn in de om gang met anderen;
 5. Vergeving en liefde, voor de ergste vijanden; (de verovering van Makkah)
 6. Het beoefenen van barmhartigheid in alle situaties — de verovering van Makkah die het op zijn hoogste niveau demonstreert;
 7. Uiterste vrijgevigheid: de heilige Profeet (salallahu alayhi wa salam) kreeg een mooie, nieuwe yemni djubba cadeau. Hij droeg het eenmalig en gaf het vervolgens aan een van zijn metgezellen als cadeau.
 8. Het grootste offer voor het welzijn van anderen: anderen voeden, terwijl hij zelf met honger bleef, anderen kleden, terwijl hij zelf grove, eenvoudige kleding droeg;
 9. Geen rijkdom bij zich houden, in geld of in natura, maar deze elke dag voor zonsondergang aan de behoeftigen uit te delen;
 10. Extreme nederigheid samen met volledige waardigheid [deftigheid];
 11. Hoogste rationele tolerantie; [taif]
 12. Het goede wensen voor iedereen en geen kwaad wensen jegens anderen; [taif]
 13. Minder eten; minder slapen; minder praten;
 14. Totale onthouding van ruzie; [conform vrouwen kwestie];
 15. Onberispelijke netheid met betrekking tot het lichaam, de kleding en het milieu; en
 16. Waarachtigheid, eerlijkheid, trouw en zelfbeheersing op het hoogste niveau [conform Hudaybia].

Onze grote geleerde, maulana dr. professor Muhammad Fazlur-Rahman Ansari (radi allahu anhu), zegt:

-> Het is hartverscheurend om vast te stellen dat het idee van de verplichtheid van het imiteren van de echte sunnah – dat hierboven fundamenteel is geprojecteerd – geleidelijk is afgeweken van de moslims; terwijl de liefde voor externalistische formaliteiten in de naam van de sunnah, en dat ook met veel ophef over juridische haarsplitting, in toenemende mate zijn plaats heeft ingenomen [de plaats van de echte sunnah] onder de zogenaamde orthodoxe volgelingen van religiositeit; – dat alles resulterend in de creatie van grote aantallen islamitisch onstabiele religieuze persoonlijkheden.”

Moge Allah (subhanahu wa ta’ala) ons de taufiek schenken om  de sunnah van de heilige profeet  (salallahu alayhi wa salam) te volgen o dat wij Allah’s welbehagen mogen verdienen (subhanahu wa ta’ala) en het geluk proeven in deze wereld alsook in het hiernamaals. Amien!


Gezegde van de heilige profeet (salallahu alayhi wa salam) [sahieh al Boekharie]:

De boodschapper van Allah (salallahu alayhi wa salam) heeft gezegd: iedereen van mijn ummah gaat naar het paradijs, behalve zij die weigeren. Er werd gevraagd: wie weigert, o boodschapper van Allah (salallahu alayhi wa salam)? Hij zei: wie mij gehoorzaamt, gaat naar het paradijs, wie mij ongehoorzaam is, heeft geweigerd.