Palestina is in nood!

Palestina is in nood!

Alle lof zij Allah (subhanahu wa ta’ala), de heer der werelden; wij prijzen hem en smeken zijn hulp en vergiffenis; wij geloven in Hem en stellen geheel onze vertrouwen op Hem; wij smeken Allah’s (subhanahu wa ta’ala) bescherming tegen het kwaad in ons zelf en de kwade gevolgen van onze daden. Wie Allah (subhanahu wa ta’ala) recht leidt kan door niemand misleid worden en wie Hij laat om te dwalen kan door niemand  geleid worden.

Ik getuig dat er geen god is behalve Allah (subhanahu wa ta’ala); Hij is enig zonder genoten; er is geen gelijk aan Hem; geen gelijkenis van Hem; geen zoon heeft Hij en er is niets dat op Hem lijkt. En ik getuig dat onze leider, onze profeet, Muhammad (salallahu alayhi wa salam) de knecht is van Allah (subhanahu wa ta’ala) en zijn ware boodschapper (salallahu alayhi wa salam). Hij was gezonden naar de gehele mensheid (in het bijzonder) en naar de gehele schepping (in het algemeen) als aankondiger van een blijde boodschap; en als waarschuwer alvoor de dag des oordeels.

Wie gehoorzaam is aan de boodschapper van Allah (salallahu alayhi wa salam), is reeds gehoorzaam aan Allah (subhanahu wa ta’ala). En wie opstandig en ongehoorzaam is aan Allah (subhanahu wa ta’ala) en Zijn boodschapper (salallahu alayhi wa salam), doet niemand kwaad dan zich zelve en kan Allah (subhanahu wa ta’ala) niet eens in het geringste kwaad doen.

Moge de vrede, de zegeningen en salutaties van Allah (subhanahu wa ta’ala) met hem (salallahu alayhi wa salam) zijn; zijn vrome en pure nakomelingen en zijn schitterende metgezellen, en allen die in hun voetsporen volgen in al het goede tot op de laatste dag; en veel meer salutaties hierna. (ammaa ba’d):

O dienaren van Allah (subhanahu wa ta’ala)! Vreest Allah (subhanahu wa ta’ala) en wees voorzichtig met uw plicht jegens Allah (subhanahu wa ta’ala). Ik adviseer jullie en mezelf om godvrezend te zijn jegens Allah (subhanahu wa ta’ala), de heer van macht en majesteit; want voorwaar! Allah (subhanahu wa ta’ala) heeft bepaalde zaken opgelegd, doe ze dan; en hij heeft bepaalde zaken verboden, laat ze dan.

En Allah (subhanahu wa ta’ala) de allerhoogste heeft gesproken in zijn glorieuze woord, de nobele Qur’an:

[3.169] en denkt niet over degenen, die ter wille van Allah (subhanahu wa ta’ala) zijn gedood, als doden. Neen, zij zijn levend en bij hun heer worden hun voorziening geschonken.

[3.170] jubelend, over hetgeen Allah (subhanahu wa ta’ala) hun van zijn overvloed heeft gegeven, zich verblijdend over degenen die achterbleven, en hen nog niet hebben ingehaald, dat er geen vrees over hen zal komen, noch dat zij zullen treuren.

[3.171] zij verheugen zich over Allah’s (subhanahu wa ta’ala) gunst en zijn overvloed en dat Allah (subhanahu wa ta’ala) de beloning der gelovigen niet verloren doet gaan.

[3.172] degenen, die de oproep van Allah (subhanahu wa ta’ala) en de boodschapper (salallahu alayhi wa salam) beantwoordden, nadat zij gewond waren; – diegenen hunner, die goed doen en het kwaad vermijden, voor hen is er een grote beloning.

[3.173] en degenen tegen wie de mensen zeiden: “de mensen hebben zich tegen jullie verzameld, vreest hen dus;” toen vermeerderde hun “imaan” (geloof) en zij zeiden: ” Allah (subhanahu wa ta’ala) is ons genoeg en hij is de beste beschermer.”

[3.174] dus keerden zij met de gunst en genade van Allah (subhanahu wa ta’ala) terug, geen kwaad raakte hen aan en zij volgden Allah’s (subhanahu wa ta’ala) welbehagen; en Allah (subhanahu wa ta’ala) is de heer van grote overvloed.

[3.175] voorwaar! Dat is de satan die zijn vrienden alleen maar bang maakt: vreest hen dus niet, maar vreest mij, indien jullie gelovigen zijn.

Palestina is aan het bloeden. Er heerst een humanitaire ramp in het land van Palestina, waar Joden, maar vooral Palestijnen er onder lijden. Mensen over de gehele wereld, niet perse moslims, beginnen het effect te voelen van het geweld. Het beste wat wij en iedereen kan doen is te bidden voor het stoppen van het geweld.

De heilige profeet (salallahu alayhi wa salam) heeft gezegd:

“het voorbeeld van de gelovigen in hun mededogen en sympathie is zoals een lichaam, als een ledemaat ervan klaagt, reageren alle ledematen ervan [het hele lichaam] met slapeloosheid en koorts.”

Palestina is het ledemaat van ons dat aan het bloeden is. We voelen allemaal de pijn daarvan en hebben de kracht niet om voor hen te vechten, maar we hebben Allah (subhanahu wa ta’ala). Als iedereen 100 maal opzegt, wordt dat een krachtig middel in de van zikr om de hulp van Allah (subhanahu wa ta’ala) op te roepen:

” Allah (subhanahu wa ta’ala) is ons genoeg en hij is de beste beschermer. De beste vriend en de beste helper.”