Samenvatting Jummah Khutbah 23-6-2023

De rituelen van de Hadj, de bedevaart

Surah al-Baqarah (02:128) het gebed van Ibrahim (alayhi salam):

Onze heer, en maak ons moslims [onderwerpen aan u] alsook onze nakomelingen een moslimgemeenschap in onderwerping aan u. En toon ons onze riten en aanvaard onze berouw. Inderdaad, u bent de aanvaarder van berouw, de barmhartige.

Vandaag bestuderen we de riten [rituelen] van de Hadj en du’aas van vader Ibrahim (alayhi salam).

Surah al-Baqarah (02:197):

[197]-de Hadj is [in] bekende maanden, dus wie de Hadj daarin verplicht heeft gemaakt [door de staat van ihram in te gaan], voor hem is er geen intimiteit [seksuele relaties]. Geen ongehoorzaamheid [zondigen] en geen betwisting [ruzie maken] tijdens de Hadj. En wat voor goeds je ook doet – Allah (subhanahu wa ta’ala) weet het. En neem voorzieningen mee [bereidt je voor], maar voorzeker, de beste voorziening is godvrezendheid/ vroomheid. En vrees mij, o lieden/mensen van begrip. [198]-en het is niet erg dat u zoekt naar de milddadigheid van uw heer. En wanneer je vertrekt van Arafah, gedenkt dan Allah (subhanahu wa ta’ala) in de mash’ar al-haraam (muzdalifah*). En gedenk hem, zoals hij jullie geleid heeft, want inderdaad, jullie waren daarvoor onder afgedwaalden. [199]vertrek dan van de plaats van waaruit [alle] mensen vertrekken en vraag vergeving aan Allah (subhanahu wa ta’ala). Inderdaad, Allah (subhanahu wa ta’ala) is vergevingsgezind en barmhartig. [200]-en wanneer je je riten hebt voltooid, gedenk dan Allah (subhanahu wa ta’ala) zoals je [vorige] gedachtenis aan jullie vaderen of met grotere gedachtenis. En onder de mensen is er degene die zegt: “onze heer, geef ons in deze wereld”, en die zal in het hiernamaals geen aandeel hebben. [201]maar onder hen is [ook] degene die zegt: “onze heer, geef ons het goede in deze wereld en het goede in het hiernamaals en bescherm ons tegen de straf van het vuur.” [202]diegenen zullen een aandeel hebben van wat ze hebben verdiend, en Allah (subhanahu wa ta’ala) is snel in de rekenschap.

*de term muzdalifah, wat betekent ‘nabijheid’. Er wordt aangenomen dat de vallei de naam muzdalifah kreeg vanwege de nabijheid van de berg Arafat. De wortel van zijn naam is “al-mash’ar”, omdat dit de plaats is waar een pelgrim naartoe moet reiken om bewustzijn te verzamelen. Een plaats van meditatie dus. Hier doe voorbereiding om het kwaad te bestrijden!

Surah al-Ibrahim 14:35:

[35]-en [vermeld, o profeet], toen Ibrahim (alayhi salam) zei: “mijn heer, maak deze stad [Makkah] veilig en houd mij en mijn nakomelingen af van het aanbidden van afgoden. [36]-mijn heer, zij hebben inderdaad velen onder het volk op een dwaalspoor gebracht. Dus wie mij volgt – dan is hij van mij; en wie mij ongehoorzaam is – inderdaad, u bent  vergevingsgezind en barmhartig. [37]-onze heer, ik heb een aantal van mijn nakomelingen gevestigd in een onbewoonde vallei in de buurt van uw heilig huis; onze heer, opdat zij het gebed zullen bevestigen, laat dus de harten onder de mensen naar hen neigen en zorg voor hen uit de voorzieningen, zodat ze dankbaar mogen zijn. [38]-onze heer, u weet inderdaad wat wij verbergen en wat wij openbaar maken; en niets is verborgen voor allah op aarde of in de hemel. [39]-alle lof zij aan Allah (subhanahu wa ta’ala), die mij op hoge leeftijd Ismaël en Ishaq (alayhi salam) heeft geschonken. Inderdaad, mijn heer is de verhoorder van de smeekbede. [40]-mijn heer, maak mij een verrichter van het gebed, alsook mijn nakomelingen. Onze heer, en aanvaard mijn smeekbede. [41]-onze heer, vergeef mij en mijn ouders en de gelovigen op de dag dat het oordeel wordt gedaan.”

De manasik / rituelen van de bedevaart:

De hadj zit vol met gedachtenissen en symbolisme en spiritualiteit

Stap 01 – niyyah (intentie voor de bedevaart)
Stap 02 –  ihram (2 ongenaaide witte doeken om je heen)
Stap 03 – tawaaf (7 keren om de ka’bah gaan)
Stap 04 – maqam ibrahim (2 rak’aat nafil salaat)
Stap 05 – sa’yie (7 x op en neer tussen safa & marwa)
Stap 06 – mina op de 8e zul-hadj (begin hadj v makkah naar mina)
Stap 07 – arafat, op de 9e zul-hadj (vanaf zohr t/m asr alle pelgrims)
Stap 08 – muzdalifah – de 8e zul-hadj (vanaf maghrib keistenen zoeken)
Stap 09 – mina op de 10e zul-hadj (dag van het ied-gebed/salaat) 
Stap 10 – ramiyul-djamaraat in mina (steniging van de duivel)
Stap 11 – nahr (slachten van de offerdieren)
Stap 12 – scheren of knippen v/h haar (signaal als eind ritueel – Hadj)
Stap 13 – afscheid tawaaf/al-wida (afscheid en terug naar huis)

De voordelen van de bedevaart:

  • Vervulling van een verplichting (1 van de 5 zuilen van Islam)
  • Ontmoeting van wereld-moslims
  • Verbreden van visie tot wereldvisie [bijvoorbeeld de ervaring van Malcolm X]
  • Voltooiing van je salawaat (1.825 p/jaar x 60= 500). Met 100.000 salawaat per 1-salaat in de haram-makkah is je salaat vele malen voltooid bij het oordeel “yaumal-qiyamah”..
  • Grote kans voor het maken van contacten voor de handel.
  • Kans op verzekering van voorspraak (shafa’at) hadieth van de profeet (salallahu alayhi wa salam): man zara qobri wadjabat lahu shafa’atie (wie mijn graf bezoekt, dan wordt mijn voorspraak voor hem verplicht!)