Nieuwsbrief 6 jaargang 2

Assalamo Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuhu,

Met deze nieuwsbrief informeert het bestuur van Moskee Anwar-E-Mustafa u over de gevolgen van de lockdown voor onze moskee die het kabinet op vrijdag 17 december heeft afgekondigd.

Corona-regels

De moskee blijft open voor de dagelijkse gebeden en het Jummah-gebed, met inachtneming van de reeds bekende basisregels. De basisregels die in de moskee gelden zijn:

  • Handen ontsmetten of wassen met zeep bij aankomst;
  • Mondkapje dragen is verplicht (mond en neus moeten bedekt zijn);
  • Houd 1,5 m afstand;
  • Het verrichten van het gebed (bidden) doet u op uw eigen gebedskleed (zelf meenemen van huis);
  • Geen handen schudden;
  • Nies en hoest in uw
  • Indien u 1 of meerdere van de volgende symptomen heeft zoals: verkoudheid (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid/kortademigheid of koorts, blijf dan thuis en laat u testen.

Koranlessen

De koranlessen voor kinderen en volwassenen zijn per direct gestopt.

Vaccinatie

Het bestuur adviseert iedereen om zich te laten vaccineren (als dit nog niet is gebeurd) en ook te laten vaccineren met de boosterprik. Het vaccineren in de moskee is, in overleg met de GGD, opgeschort tot maart 2022. Al het personeel van de GGD wordt nu ingezet voor de grootschalige boostercampagne. In februari zal er opnieuw besproken worden over het vaccineren in de moskee.

Kalender 2022

De jaarlijkse kalender met onder andere gebedstijden voor het gehele jaar kan opgehaald worden. Maak eerst een afspraak met één van de bestuursleden, voordat u langskomt. Door corona is niet altijd iemand aanwezig in de moskee.

Contact

Voor de laatste stand van zaken, de meest actuele informatie, verwijzen wij u graag naar onze website en FB-pagina. Ook via de mail zult u periodiek op de hoogte worden gehouden, vandaar ook het verzoek om uw email-adres door te geven indien u dat nog niet heeft gedaan. Mocht u nog vragen hebben aan het bestuur of de imam dan kunt u contact opnemen met o.a. de volgende bestuursleden:

Hadji Masoed Sheikkariem (06 22408005); hadji Rafi Mohamed (06 41512863); hadji Sharief Mohamed (06 31045486) of een ander bestuurslid. Als het even kan willen wij u graag helpen met uw vragen.

Het bestuur
Was Salaam