Gebedstijden 26-09-2020

FADJR 5:33
ZOHR 13:41
ASR 17:35
MAGBRIEB 19:35
ISHA 21:05

Komende Evenementen

02 okt 2020
01:45PM - 03:00PM
Jummah
09 okt 2020
01:45PM - 03:00PM
Jummah
16 okt 2020
01:45PM - 03:00PM
Jummah

facebook volg

IMG_6170 Foto-moskee-1 IMG_6169
preload image preload image

Hadiz

 

De innerlijke en uiterlijke schoonheid van vrouwen, zoals Allah ons in de Qor’an heeft beschreven (2 van 3)

 

Eth-Thauri zei van ‘E'isheh dat zij vertelde dat de Boodschapper van Allah zei:

 • “’Wij schiepen haar, voorzeker, perfect,’ een nieuwe creatie. Zij zullen op de Dag des Oordeels met blote voeten verzameld worden, naakt en onbesneden. De eerste, die gekleed zal worden, is Ibrahiem, de Gèliel van Allah.”

 

Ibn Ebi Sheybeh vertelde van ‘E'isheh dat zij vertelde dat een oude vrouw van de Ansar bij de Profeet kwam en hem vroeg:

 • “O Boodschapper van Allah! Roep voor mij Allah aan, opdat Hij mij het Paradijs laat binnengaan.” De Profeet van Allah gaf als antwoord: “Oude vrouwen worden in het Paradijs niet binnengelaten.” De Profeet vertrok, verrichte een gebed en keerde terug bij ‘E'isheh. Zij zei: “Ik heb uw woorden moeilijk gevonden.” De Profeet zei: “Zo is het. Als Allah ze het Paradijs laat binnengaan, zal Hij ze veranderen in jonge vrouwen, die maagd zijn.”

 

Moeqatil had over deze verzen een andere uitleg, hij zie dat het gaat om Hoeries, die door Allah hierin worden geciteerd. Allah schiep hen voor Zijn bondgenoten. Zij waren niet geboren. Het lijkt erop dat Allah hen heeft geschapen in het Paradijs. Dit wordt in de eerste plaats aangetoond door deze verzen: Allah zegt ten aanzien van de eersten van vers 10:

 • “En de voorsten in de race (qua geloof) zullen de eersten zijn, zij zullen Allah het dichtst naderen, in de Tuinen der verrukking. Onder de eersten zal er een menigte zijn en weinigen van later tijd, op met goud bestikte sofa’s versierd met edelstenen liggen zij achterover geleund tegenover elkaar. Eeuwig jonge mannen zullen onder hen rondgaan, met bekers, kannen en een coupe gevuld met een likeur, die uit bronnen stroomt, waarvan zij geen hoofdpijn zullen krijgen noch dronken raken. En er zijn allerlei soorten fruit naar keuze, en vlees van gevogelte, dat zij op prijs stellen. En er zullen schoonheden zijn met grote mooie ogen, als parels in hun schelp, (56 Soeratoel Waqi’eh: 10-23)

 

Allah citeert hun bedden, bekers, kannen en een coupe, hun fruit, hun voedsel en echtgenotes. Vervolgens spreekt Hij over de mensen van rechts, hun eten, drinken, hun bedden en hun echtgenotes:

 • “De mensen, die rechts staan! Wat zijn de mensen, die rechts staan? Zij zullen temidden van lotusbomen zonder doornen zijn, en van bananenbomen met trossen bananen, en uitgestrekte schaduw (eeuwig), en voortkabbelend water, en fruit in overvloed, altijd beschikbaar en niet verboden. Op hoge rustbedden. Wij schiepen haar, voorzeker, perfect, en maakten haar maagden, (hun man) vurig beminnend en met dezelfde jeugdige leeftijd voor de mensen, die rechts staan.” (56 Soeratoel Waqi’eh: 27-38)

 

Het lijkt dat de vrouwen hier als de eerder genoemde vrouwen zijn namelijk in het Paradijs geschapen. In de tweede plaats zegt Allah, moge Hij verheerlijkt worden:

 • “Wij schiepen haar, voorzeker, perfect.” (56 Soeratoel Waqi’eh: 35)

 

Het is duidelijk dat het een eerste schepping betreft, geen tweede. Wanneer Allah, moge Hij verheerlijkt worden, over een tweede schepping wil spreken, dan zal Hij dit duidelijk doen als in (53 Soeratoen-Nejm: 47):

 • “En dat de tweede schepping bij Hem berust.”

 

En in (56 Soeratoel Waqi’eh: 62):

 • “En waarlijk u kent de eerste schepping. Herinnert u zich dat dan niet?”

In de derde plaats zegt Allah, moge Hij verheerlijkt worden:

 • “U zult in drie categorieën worden ingedeeld.” (56 Soeratoel Waqi’eh: 7)

 

En de rest van de verzen zegt Allah voor mannen en vrouwen, evenzo is de tweede schepping algemeen voor mannen en vrouwen. In hetgeen Allah zegt in (56 Soeratoel Waqi’eh: 35):

 • “Wij schiepen haar, voorzeker, perfect,”

was het duidelijk dat Allah dit speciaal zegt over de creatie van de Hoeries. En de hèdieth laat niet zien dat de geciteerde oude vrouwen speciaal deze omschrijving hebben, deze toont eerder hun associatie met de Hoeries in deze geciteerde eigenschappen. Men moet niet denken dat slechts de Hoeries deze geciteerde eigenschappen hebben. Eerder heeft deze oude vrouw ook recht op deze eigenschappen. Deze creatie zal voor beide categorieën zijn de Hoeries en de aardse vrouwen, zie (56 Soeratoel Waqi’eh: 37):

 • “(hun man) vurig beminnend en met dezelfde jeugdige leeftijd.”

 

Allah, moge Hij verheerlijkt worden, combineert haar uiterlijke schoonheid met haar innerlijke hoffelijkheid. Dit is het ultieme, wat men bij vrouwen kan aantreffen. Hiermee is het plezier van de man compleet. Allah zegt in (55 Soeratoer Rahmèn: 56):

 • “…die geen enkele man of jinn vóór hen heeft aangeraakt.”

 

Dit is de informatie over hetgeen waarmee het plezier met vrouwen compleet is. Want het plezier van de man met de vrouw, die door niemand is aangeraakt, heeft meer verdienste dan zijn plezier met een andere (die wel is aangeraakt). Voor de vrouw geldt hetzelfde.

 

(wordt vervolgd ...)

 

Nieuwsflits

Eid ul-Adha 2020

 

Lees meer...

Mededeling per juli 2020

Lees meer...

Donorwet per 1juli 2020

Lees meer...

Sluiting moskee / Qurbani

Lees meer...

Mededeling 17 mei m.b.t. Jummah

Lees meer...