Gebedstijden 15-4-2021

FADJR 4:42
ZOHR 13:49
ASR 18:31
MAGBRIEB 20:45
ISHA 22:15

Komende Evenementen

16 apr 2021
Jummah
23 apr 2021
Jummah
30 apr 2021
Jummah

facebook volg

IMG_6170 Foto-moskee-1 IMG_6169
preload image preload image

Hadiz

 

DE TEKENEN VOOR DE DAG DES OORDEELS – IBN KATHIR

 

De hadith van Al-Noewas ibn Sam’an al-Kilabi

 

Al-Noewas ibn Sam’an zei: ‘ Op een ochtend sprak de Profeet, vrede zij met Hem,Hem over de Dadjdjal. Soms noemde hij hem onbetekenend en soms beschreef hij hem zo angstaanjagend dat wij dachten dat hij de groep palmbomen in de buurt was. Toen wij later bij hem kwamen, zag hij de angst in onze ogen en vroeg: ‘Wat is er me jullie aan de hand?’ Wij zeiden: ‘O Boodschapper van Allah, vanochtend heeft u het over de Dadjdjal gehad, soms zegt u dat hij onbetekenend is en soms is uw beschrijving van hem zo angstaanjagend dat wij dachten dat hij in het groepje palmbomen zit, hier in de buurt.’

 

De Profeet, vrede zij met Hem,Hem zei: ‘Ik maak mij voor jullie meer over andere zaken dan de Dadjdjal ongerust. Als hij verschijnt terwijl ik nog bij jullie ben, zal ik voor jullie tegen hem vechten. Maar als hij verschijnt als ik er niet meer ben, dan moet iedere man voor zichzelf opkomen en Allah zal, ter wille van mij, voor elke moslim zorgen. De Dadjdjal zal een jonge man zijn met kort krullend haar en een ‘drijvend oog’. Hij is met ‘Adb al-Uzza ibn Qatan’ te vergelijken. Ieder van jullie die nog leeft en hem ziet, moet de openingsayat van soerat al-Kahf reciteren. Hij zal op de weg tussen Syrië en Iraq verschijnen en zal links en rechts rampspoeden aanrichten. O dienaren van Allah, houdt u vast aan het Pad der Waarheid.’

 

Wij zeiden: ‘O Boodschapper van Allah, zijn voor de dag die op een jaar lijkt de gebeden van één dag voldoende?’ Hij zei: ‘Nee, jullie moeten een schatting van de tijd maken en de gebeden verrichten.’

 

Wij zeiden: ‘O Boodschapper van Allah, hoe snel zal hij over de aarde lopen?’ Hij zei: ‘Zoals een wolk die door de wind wordt voortgedreven. Hij zal bij de mensen komen en hen (tot de valse godsdienst) oproepen, en zij zullen hem geloven en hem aanhangen. Hij zal een bevel aan de hemel geven en het zal regenen, en een bevel aan de aarde en het zal oogsten produceren. Nadat hun dieren van deze oogsten gegrazen hebben, zullen zij terugkeren met hun uiers vol melk en volle flanken. Dan zal hij bij andere mensen komen en hen (tot de valse godsdienst) oproepen en zij zullen zijn oproep verwerpen. Hij gaat dan van hen weg, en zij zullen honger lijden en niets meer bezitten. Dan zal hij over de woeste grond komen en zeggen: ‘Breng uw schatten voort, en de schatten komen voort als zwermen bijen.’ Dan zal hij een man roepen die zeer jeugdig is; hij zal met een zwaard op hem inslaan en hem in twee stukken snijden, dan plaatst hij de twee stukken op een afstand zoals tussen een boogschutter en zijn doel. Dan roept hij hem en de jonge man zal rennend en lachend komen.’ ‘Op dat moment zal Allah de Messias, de zoon van Maryam, sturen en hij zal van de witte minnaret in het oosten van Damascus afstijgen en zal twee kleden dragen die met saffraan geverfd zijn, en hij zal zijn handen op de vleugels van twee engelen plaatsen. Als hij zijn hoofd buigt, zullen daar druppels zweet vanaf rollen, en als hij zijn hoofd opheft zullen de druppels op parels lijken, terwijl zij zich verspreiden. Iedere ongelovige die zijn geur ruikt, zal sterven, en zijn adem reikt zo ver als hij kan zien. Hij zal de Dadjdjal zoeken tot hij hem bij de poort van Loedd vindt, waar hij hem zal doden.’

 

Dan zullen de mensen die Allah beschermd heeft naar Jezus de zoon van Maryam, toekomen en hij zal hun gezichten afdrogen (d.w.z. hij zal de sporen van de moeilijkheden van hun gezichten afvegen) en hen over hun positie in het paradijs vertellen. Tegen die tijd zal Allah aan Jezus openbaren: ‘Ik heb een paar van Mijn dienaren voortgebracht tegen wie niemand kan vechten. Neem Mijn dienaren veilig naar al-Toer.’

 

Dan zal Allah Gog en Magog sturen en zij zullen vanaf elke heuvel naar beneden zwermen. De eerste van hen zal langs het Meer van Tiberias gaan en wat van zijn water drinken; de laatste van hen zal er voorbij gaan en zeggen: ‘Vroeger was hier water.’ Jezus, de Profeet van Allah en zijn metgezellen zullen belegerd worden tot het hoofd van een stier hen dierbaarder wordt dan honderd dinar voor jullie vandaag de dag.

 

Dan zullen Jezus en zijn metgezellen tot Allah bidden, en Hij zal insecten sturen die de mensen van Gog en Magog in hun nekken bijten, zodat zij op een ochtend allen gestorven zijn. Dan zullen Jezus en zijn metgezellen naar beneden komen en zullen in alle gaten en hoeken hun vieze verrotte geur tegenkomen. Jezus en zijn metgezellen zullen opnieuw tot Allah bidden, en Die zal vogels sturen als de nekken van kamelen; zij zullen de lichamen van Gog en Magog grijpen en hen neergooien waar Allah het wil. Dan zal Allah regen sturen waar geen huis of tent voor gespaard zal blijven, en de aarde zal zo gereinigd worden dat ze op een spiegel lijkt. Dan zal de aarde gezegd worden om haar vruchten voort te brengen en haar zegeningen te herstellen. Op die dag zal een groep mensen in staat zijn om van één enkele granaatappel te eten en beschutting onder zijn schil te vinden (zo groot zal het fruit zijn). Een melkkameel zal zoveel melk geven dat een hele groep mensen in staat is om ervan te drinken; een koe geeft zoveel melk dat een hele stam ervan kan drinken; en een melkschaap geeft zoveel melk dat een hele familie ervan kan drinken. Tegen die tijd zal Allah een vriendelijke wind sturen, die hen zelfs onder de oksels streelt en de ziel van elke moslim neemt. Alleen de slechtste mensen zullen achterblijven en zij zullen als ezels overspel plegen, dan zal het Laatste Uur over hen komen.’.
(Moeslim: Kitab al-Fitan wa Ashrat al-Sa’ah, 8/196-199. Loedd: het bijbelse Lydda, ook bekend als Lod, de plaats van het belangrijkste vliegveld in de zionistische staat).

Nieuwsflits

Nieuwsbrief 2 ivm Ramadan

Lees meer...

Time table

Ramadan 2021

Lees meer...

Nieuwsbrief jaargang 2

Nummer 1

Lees meer...

Nieuwsbrief

 

Enkele mededelingen

Lees meer...

Eid ul-Adha 2020

 

Lees meer...