Mededeling per juli 2020

Assalaamo Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuhu,

Zeer geachte moslim broeders en zusters,

Het bestuur van Moskee Anwar-e Mustafa vraagt uw aandacht voor het openstellen van de moskee:

U bent inmiddels op de hoogte dat de regering woensdag 24 juli jl. haar laatste corona-maatregelen heeft afgekondigd. Opvallend is de verdere versoepeling van de coronamaatregelen dan eerder was aangekondigd.

Belangrijk is op te merken dat ook bij deze versoepeling de gezondheid en veiligheid van de burger centraal staat. Dit betekent dat in alle gevallen nog steeds de onderlinge afstand van 1,5 meter bewaard moet worden evenals eerder genoemde RIVM maatregelen die nog steeds gelden voor bijeenkomsten binnen gebouwen.

Het bestuur heeft besloten om per 1 juli 2020 de moskee gedeeltelijk open te stellen. Vanaf vrijdag 3 juli 2020 is het mogelijk (alleen voor mannen) om het Jummah gebed te verrichten. Het Jummah gebed zal met maximaal 30 personen (in de zaal op de begane grond) met inachtneming van de regels verricht worden. Degenen die deel willen nemen aan het Jummah gebed kunnen zich aanmelden bij Hadji Masoed Sheikkariem op het nummer 06 22408005.

Het bestuur verzoekt degenen die de afgelopen periode direct of indirect in contact geweest zijn met broeders en/of zusters die besmet zijn met het COVID 19 (Corona)virus, zich de komende 2 weken niet op te geven voor het deelnemen aan het Jummah gebed en eerst uw huisarts te raadplegen.

Regels

1. Volg bij binnenkomst en bij het verlaten van de moskee de instructies van de begeleiders/coördinatoren;

2. Altijd 1,5 m aanhouden in elke ruimte en geen handen schudden;

3. Alleen degenen die zich hebben opgegeven worden toegelaten;

4. Mensen die tot de risicogroep van het Coronavirus behoren of ziekteverschijnselen hebben zoals koorts, hoesten of niezen mogen niet deelnemen en zullen ook niet toegelaten worden.

5. Neem uw eigen gebedskleedje mee.

6. Handen desinfecteren bij binnenkomst;

7. Geen enkele andere groepsactiviteiten dan het gebed;

8. Kinderen jonger dan 12 jaar blijven thuis;

9. Lift, toilet en wudu-ruimtes zijn gesloten;

10. Geadviseerd wordt om binnen een mondkapje te dragen;

11. Door u op te geven gaat u ook akkoord met de vastgestelde regels.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u die stellen aan de bestuursleden:
Hadji Masoed Sheikkariem        (06-22408005);
Hadji Sharief Mohamed             (06-31045486);
Hadji Sharief Imambuks            (06-23308247).

Voor het laatste nieuws en informatie over de Coronavirus-COVID-19, verwijst het bestuur u om de website van de Rijksoverheid te raadplegen:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Met broederlijke groet,

Wassalaam,
Het Bestuur