Sluiting moskee / Qurbani

Sluiting moskee / Qurbani

Assalaam Alaikoem Wa Rahmatoellahi Wa Barakatehoe,

Zeer geachte moslim broeders en zusters,

Het bestuur van Moskee Anwar-e Mustafa heeft na uitvoerig overleg de volgende besluiten genomen:

Sluiting Moskee
U bent via de reguliere- en sociale media op de hoogte van de uitbraak van het Covid-19 virus in een van de Haagse moskeeën. Tot onze schrik constateren we dat een uitbraak van het Covid-19 virus zich niet heeft beperkt tot slechts die ene moskee maar ook nog 2 andere moskeeën in Den Haag heeft getroffen. We merken op dat nagenoeg alle moskee-bestuurders het besluit hebben genomen de moskeeën tot nader orde te sluiten of gesloten te houden.
Het bestuur heeft na de oproep van Federatie van Islamitische Organisaties (FIO) en de fatwa van de Europese Raad van Marokkaanse Geleerden over Covid-19 besloten om per 1 juni over te gaan tot algehele sluiting van de moskee tot nader orde. De strekking van de Fatwa is dat wij als bestuurders onze verantwoordelijkheid dienen te nemen en onze uiterste best moeten doen om geen acties te ondernemen die de gezondheid van moslims en andere burgers in onze samenleving in gevaar kan brengen.

Qurbani
Naar aanleiding van de hierboven genoemde maatregel heeft het bestuur ook besloten dit jaar geen offerdieren te laten slachten ten behoeve van qurbani. Dit jaar is het dus niet mogelijk om u op te geven voor deelname aan qurbani via de moskee.
Over het weer openstellen van de moskee en het wel of niet doorgaan van het Eid ul Adha gebed zal het bestuur u in een later stadium informeren.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u die stellen aan de bestuursleden:
Hadji Masoed Sheikkariem    (06-22408005);
Hadji Sharief Mohamed        (06-31045486);
Hadji Sharief Imambuks    (06-23308247).

Met broederlijke groet,

Wassalaam,
Het Bestuur