Verslag Meeraadj un Nabie (SAW)

Verslag Meeraadj un Nabie (SAW)

De jaarlijkse herdenking van Meeraadj un Nabie (Sallallahu alaihi wa sallam) in de Moskee Anwar-E-Mustafa is deze keer gehouden op zaterdag 6 mei 2017.

Vanwege ziekte van de imam van de moskee Hazrat Imam Qari Akbar was de toespraak in het Urdu komen te vervallen. Het programma werd aangepast waardoor Hazrat Ustadh Tasneem Sadiq Al-Qadri voor zijn lezing in het Nederlands wat meer tijd kreeg.

De bijeenkomst begon met een Dua gevolgd door Quran recitaties en lofzangen verzorgd door Hafiz-o-Qari Siraj Joeman en Hadji Qari Ilyas Bholai.

 Hazrat Ustadh Tasneem Sadiq Al-Qadri heeft in het eerste deel van zijn lezing de wonderbaarlijke reis van de heilige profeet Muhammed, Sallallahu alaihi wa sallam, toegelicht. Hij refereerde naar de 2 delen van deze bijzondere reis, namelijk de Isra en Meeraadj. De Isra als eerste deel waarbij Allah Subhanahu wa ta’ala zijn geliefde profeet en dienaar vervoerde van Masdjied Haram (Mekka) naar Masdjied Aqsa ( Jerusalem) en de Meeraadj (hemelreis) als 2e deel. Hazrat Tasneem Sadiq herinnerde ons er aan dat de we niet alleen de Meeraadj herdenken, maar ook de Isra. We hebben het dan feitelijk over de Isra wa Meeraadj.

In het tweede gedeelte van de lezing heeft Hazrat Tasneem Sadiq de betekenis en het belang van de Isra en Meeraadj doorvertaald naar de Ummah (volgelingen) van de heilige profeet Muhammed Sallallahu alaihi wa sallam.

Hierbij heeft hij benadrukt dat de salaat (het gebed) een cadeau is voor ons moslims die we zeer moeten waarderen. Het is ook de enige opdracht tot aanbidding die Allah Subhanahu wa ta’ala niet via de engel Jibriel heeft gezonden, maar waarvoor Allah Subhanahu wa ta’ala zijn profeet Muhammed Sallallahu alaihi wa sallam heeft uitgenodigd bij Hem te komen om hem dit cadeau te geven. De 5 gebeden per dag; de sleutel tot succes in dunia (wereldse leven) en akhira (hiernamaals).

Ook werd het belang van het bezoeken van de moskee voor het verrichten van de gebeden belicht. De bijzondere status van de moskee voor het verrichten van het gebed en in het bijzonder het bezoeken van de moskee in de maand Ramadan werd door middel van diverse hadith uitgelegd, benadrukt en aanbevolen.

Op verschillende televisie schermen werden de presentaties en vertalingen van de gereciteerde Quran verzen, hadith teksten en lofzangen in beeld gebracht waarmee de betrokkenheid van het publiek enorm vergroot werd.  

De avond werd voor het magrieb gebed traditioneel afgesloten met Salatus Salaam en Dua.

Oproep van het bestuur:

De gelovige moslim is verplicht in deze nachtelijke reizen van de profeet Muhammed Sallallahu alaihi wa sallam te geloven en zich erin te verdiepen en deze gebeurtenissen mee te nemen in de opvoeding van de kinderen. Vertel je kinderen over de Isra en Meeraadj en herinner ze er elk jaar aan dat dit heeft plaatsgevonden. Op deze manier levert u een goede bijdrage om het gebed en het leven van onze profeet Muhammed Sallallahu alaihi wa sallam een belangrijke plek in jullie gezinnen en in jullie huizen te geven. Allah Subhanahu wa ta’ala zal jullie hiervoor belonen.

Afsluitende Dua: 

Mijn Heer, vergeef onze tekortkomingen en die van onze ouders en van de gelovigen op de Dag waarop de afrekening plaatsvindt.

Ameen.