Deelname Qurbani 2019

Deelname Qurbani 2019

Assalaamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Zeer geachte moslim broeders en zusters,

In verband met het aanstaande Eid ul Adha (offerfeest), vraagt het bestuur uw aandacht voor het volgende.
In geval u het voornemen heeft deel te nemen aan de QURBANI, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk aan ons door te geven.

De deelname is als volgt geregeld:

  1. kosten voor een hele stier bedraagt € 2.275,-
  2. kosten voor 1/7 deel bedraagt € 325,-

In verband met de organisatorische aspecten verzoeken wij u uw eventuele deelname uiterlijk zondag 21 juli 2019 kenbaar te maken aan het bestuur via een e-mail of de telefoonnummer die hieronder staat vermeld.

Voor deelname dient u de kosten van een deel of meerdere delen over te maken op rekening NL82INGB0002153399 van de ING bank onder vermelding van uw naam en qurbani 2019.

Voor meer informatie kunt u bellen naar Hadji Masoed: 06 22 40 80 05 of een e-mail te sturen naar: info@moskeeanwaremustafa.nl

Omtrent de juiste dag van de Eid ul Adha en het tijdstip van de Namaaz zullen wij u nader berichten.

Het bestuur.