Eid ul Fitr & Eid Milan Viering 2019

Eid ul Fitr & Eid Milan Viering 2019

Eid ul Fitr 

Op woensdag 5 juni is bij Moskee Anwar-e-Mustafa  het Eid ul Fitr- gebed om 10.00 uur verricht onder leiding van onze Imam Qari Akbar. Ook dit jaar hebben honderden moslims en moslima’s deelgenomen aan dit gebed. Traditioneel werd na afloop van het gebed, onder het genot van een hapje en drankje, in de zaal van de moskee een aanvang gemaakt met de Eid ul Fitr viering Na ongeveer een uur zijn de moskee bezoekers huiswaarts gekeerd om de verdere viering van het Eid ul Fitr-feest met familie en vrienden voort te zetten.

Eid Milan 

Op zaterdag 8 juni zijn ook de traditionele Eid Milan bijeenkomsten van Anwar-e-Mustafa gehouden. Van 14.00 tot 17.00 heeft de bijeenkomst met buurtbewoners, organisaties uit de buurt en de gemeente Den Haag plaatsgevonden waarbij de deelnemende partijen elkaar informeerden over hun activiteiten en met elkaar in gesprek gingen over het vergroten van de onderlinge cohesie, samenwerking en het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. Uiteraard zijn alle deelnemers getrakteerd op een heerlijke maaltijd.

Tegen 19.00 uur werd een aanvang gemaakt met de Eid Milan bijeenkomst voor de Islamitische gemeenschap. Het doel van deze bijeenkomst was, net als de voorgaande jaren, om gezellig met elkaar samen te zijn en de afgelopen Ramadan informeel te bespreken. Verschillende mensen hadden hapjes meegenomen waardoor het nog feestelijker werd.

Dankwoord

Terugkijkend op de afgelopen maand Ramadan kunnen we concluderen dat het een zeer bijzondere en zegenrijke mooie maand is geweest waarin vele moslim broeders en zusters regelmatig de moskee hebben bezocht om het Isha en Taraweeh-gebed te verrichten onder leiding van Hafeez Adnan (toegewezen door Stichting Jamia Madinatul-islam). Het bestuur is hem zeer veel dank verschuldigd en wij hopen dat hij in 2020 In Sha Allah weer de gebeden zal voorgaan.

Langs deze weg dankt het bestuur van moskee Anwar-e-Mustafa een ieder hartelijk voor hun bijdrage en medewerking in welke vorm dan ook. In het bijzonder is er een woord van dank voor de vrijwilligers van het keukenteam. Hun geweldige inzet was niet alleen tijdens het Eid-Milan feest maar ook gedurende de heilige maand Ramadan waarbij in wisselende samenstelling steeds op de vrijdagen en zaterdagen de zeer druk bezochte Iftar-maaltijd werd klaargemaakt en verzorgd. Wij hopen dat zij nog heel lang hun bijdrage op deze wijze kunnen voortzetten in onze moskee.

Moge Allah Subhanahu WaTa’ala (SWT) alle moslims broeders en zusters zegenen en ze rijkelijk belonen voor hun al inzet. Wij hopen op jullie te kunnen blijven rekenen, In Sha Allah.

Het bestuur hoopt dat de maand Ramadan de mensen ook heeft geïnspireerd om in het vervolg regelmatiger naar de moskee te komen om gezamenlijk de dagelijkse gebeden te verrichten. Door vaker te komen wordt de onderlinge band verder versterkt en kunnen we elkaar ook beter helpen als het nodig is.

Wij vragen dua aan Allah (SWT) om alle moslims te leiden het goede te doen en het slechte na te laten.

Het bestuur