Eid Ul Adha

Eid Ul Adha

Zondag 11 augustus 2019

Assalaamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatu

Zeer geachte moslim broeders en zusters,
Het Eid Ul Adha zal op zondag 11 augutus 2019 gevierd worden.
Eid-namaaz zal om 10:00 uur plaatsvinden in de Moskee Anwar-E-Mustafa aan de Herschelstraat 21a. Om 09.30 uur zal de Imam beginnen met zijn preek.
Let op de vroege aanvang van het Eid-namaaz: 10:00 uur !!!
Het slachten van de offerdieren zal plaatsvinden op maandag 12 augustus.
Het offervlees kunt u op maandag 12 augustus tussen 18:00 uur en 20:00 uur ophalen in de Moskee Anwar-E-Mustafa.
Voor meer informatie kunt u de volgende nummers bellen:

Hadji Masoed:     06- 22 40 80 05
Hadji Rafi:            06- 41 51 28 63

Deelnemeners aan de qurbani worden verzocht zoveel als mogelijk mee te helpen in de moskee op woensdag 12 augustus vanaf 14:30 uur.

U en uw gezin een gezegend EID UL ADHA toewensend, verblijven wij met de aller innigste WASSALAAM.

EID MOBARAK!

Het bestuur.