Islam vraag- en antwoordsessies 4e kwartaal 2022

Islam vraag- en antwoordsessies 4e kwartaal 2022

Assalaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi Wa Barkaatuhu,

Reminder

Sinds 4 september 2022 zijn de vraag- en antwoord sessies over islamitische onderwerpen weer van start gegaan. Heeft u zelf ook vragen over de islam en wilt u weten hoe het nou precies zit en kennis opdoen dan bent u van harte welkom op deze sessies die door onze imam Maulana Ali Mustafa Seinpaal wordt verzorgd in de zaal van de moskee. De eerstvolgende sessie op 23 oktober begint om 13:00 uur en duurt het tot de start van het Zohr-gebed in de moskee (op dit moment is dat om 14.00 uur zomertijd). De sessies vanaf 6 november zullen om 12:00 uur beginnen (wintertijd).

De data voor de komende sessies in 2022 zijn:
23-10-2022
06-11-2022
20-11-2022
04-12-2022
18-12-2022

Mocht u behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek met de imam of iemand van het bestuur dan kunt u contact opnemen met o.a. de volgende bestuursleden:
Hadji Nazir Mohamed (06 40850600), Hadji Masoed Sheikkariem (06 22408005) of Hadji Sharief Imambuks (0623308247) of een ander bestuurslid.

Het bestuur,
Wassalaam