Nieuwsbrief 4 jaargang 3

Assalaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi Wa Barkaatuhu,

Met deze laatste nieuwsbrief van het jaar 2022 informeert het bestuur van Moskee Anwar-E-Mustafa u over de kalender 2023, verhoging periodieke donatie en extra bijdrage, het verduurzamen van ons moskeegebouw, de vraag- en antwoordsessies over religieuze (islamitische) onderwerpen, de dagelijkse gebedstijden en participatie in de FIO.

Verhoging periodieke donatie en extra bijdrage

Zoals u weet zijn bijna alle prijzen de afgelopen tijd flink gestegen en dit heeft ook gevolgen voor onze moskee met name de kosten voor water, verzekeringen en energie. Als gevolg hiervan zijn onze maandelijkse uitgaven flink gestegen.

Aangezien de moskee afhankelijk is van uw donaties om deze kosten te kunnen betalen doen wij een beroep op uw vrijgevigheid en welwillendheid om het bedrag dat u maandelijks overmaakt te verhogen naar € 15. Het bestuur hoopt dat u per 1 januari 2023 dit zal doen en bedankt u alvast voor deze zegenrijke daad.

Daarnaast heeft het bestuur besloten om het gebouw, inclusief de moskee, versneld te laten verduurzamen. Deze werkzaamheden zullen In Shaa Allah in 2023 afgerond worden. De kosten hiervoor zijn vrij hoog maar we hopen deze terug te kunnen verdienen door een lagere energierekening. Om deze kosten te kunnen betalen verzoeken wij u om een éénmalige schenking aan de moskee te doen en wij bidden tot Allah Subhanahu Wa Ta’ala dat u rijkelijk beloont wordt voor uw gift. U kunt ook een schenking namens een dierbare overleden familielid doen zodat hij of zij ook hier de zegeningen van kan ontvangen.

Doneer wat u kunt missen! Elke bijdrage is van grote waarde.

Het verhogen van de maandelijkse donatie tot € 15 of extra gift/schenking, hoe dit te doen?

1) Verhoging maandelijkse donatie via automatische incasso.

Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres en IBAN nummer inclusief ten naamstellingsrekeningnummer mailen aan:  info@moskeeanwaremustafa.nl

2) Eenmalige extra bijdrage of een verhoging van de periodieke overboeking.

Via internetbankieren overmaken op IBAN NL82INGB0002153399 of IBAN NL54ABNA0513744665 met omschrijving “Gift of Schenking”  ‘project verduurzaming’.

Kalender 2023

Alhamdulillah, het is ook dit jaar weer gelukt om een kalender, inclusief de gebedstijden te laten maken! De kalenders kunnen opgehaald worden in de moskee. U kunt ook iemand vragen om het voor u mee te nemen.

Brieven per post

Het zal u niet ontgaan zijn dat de kosten voor het versturen van post (portokosten) ook flink gestegen zijn. Het bestuur heeft kritisch gekeken naar wie allemaal brieven per post van ons ontvangen. Een aantal moslim broeders en zusters ontvangen post van de moskee maar zijn geen betalende donateur van Moskee Anwar-E-Mustafa. Het bestuur roept deze groep van mensen op om in de toekomst wel donateur te worden omdat we anders genoodzaakt zullen zijn geen brieven meer per post naar u te sturen. Het bestuur wilt u echter wel blijven informeren over onze activiteiten en dat zullen we via de mail doen. Bij deze daarom het verzoek om, voor zover uw e-mailadres nog niet bij ons bekend is, deze alsnog door te geven.

Ook betalende donateurs vraagt het bestuur om, voor zover nog niet doorgegeven, de e-mailadressen aan ons bekend te maken. Hiermee kunnen we de portokosten aanzienlijk verlagen.

Tenslotte ook een dringende oproep aan broeders en zusters die verhuisd zijn of van plan zijn te gaan verhuizen. Geef alstublieft uw adreswijziging zelf door aan het bestuur. Dit kan persoonlijk, via de telefoon of de mail aan: info@moskeeanwaremustafa.nl.

Islam vraag- en antwoordsessies

De vraag- en antwoordsessies over islamitische onderwerpen zijn al weer een tijdje geleden begonnen. Heeft u vragen over de islam en wilt u weten hoe het nou precies zit en de nodige kennis opdoen dan bent u van harte welkom. Om de ene week wordt op zondag na het Zohr-gebed in de moskee deze bijeenkomst in de zaal beneden gehouden. Deze vraag- en antwoordsessies staan onder leiding van onze imam Maulana Ali Mustafa Seinpaal. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met iemand van het bestuur. De telefoonnummers kunt u vinden onder het kopje “Contact”.

Dagelijkse gebeden

Uit veiligheidsoverwegingen heeft het bestuur besloten om de voordeur van ons moskeegebouw vlak voor de start van de Maghrieb- en Isha gebeden op slot te doen. Mocht u deze gebeden in de moskee willen verrichten en bent u niet in het bezit van een sleutel, dan kunt u aanbellen. Houd er rekening mee dat het even kan duren voordat de deur geopend wordt.

De maatschappelijke vertegenwoordiging van Moskee Anwar-E-Mustafa

Stichting Welzijn voor Moslims in Den Haag e.o. / Moskee Anwar-E-Mustafa is sedert 2018 een lid van de Federatie Islamitische Organisaties Den Haag (FIO).

De FIO is een soennitische koepel- en netwerkorganisatie van 24 moskeeorganisaties in Den Haag. Turkse, Marokkaanse, Surinaams, Indonesische, Surinaams Javaanse, Egyptische en Afrikaanse moskeeorganisaties zijn hierin vertegenwoordigd. FIO is opgericht in 2017 en is een non-profitorganisatie, bestuurd door vrijwilligers. De oprichting is mede gebeurd op advies van de toenmalige Burgemeester van Den Haag dhr. van Aertsen. De belangenbehartiging en vertegenwoordiging van moslims in bestuurlijk Den Haag heeft meer kracht, werking en baat bij een brede vertegenwoordiging.

De FIO is politiek niet gekleurd en draagt bij aan de verbinding binnen en buiten de (moslim) gemeenschap. De belangenbehartiging is gericht op het algemeen welzijn en leefbaarheid in de stad voor moslims in het bijzonder en de Haagse samenleving in het algemeen.

Op dit moment fungeert FIO als de vertegenwoordiging en gesprekspartner bij het Haags bestuur en diverse organisaties in het maatschappelijk veld. De volgende onderwerpen en dossiers hebben op dit moment de aandacht:

  • islamofobie en moslimhaat;
  • opkomend rechts-extremisme;
  • veiligheid van moskeeën;
  • ritueel/halal slachten;
  • realisatie islamitische begraafplaats in Den Haag en omstreken (project IB);
  • WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning);
  • deelname aan landelijke netwerken.

U kunt de FIO volgen via de website en facebook.

https://www.facebook.com/people/FIO-Federatie-Islamitische-Organisaties

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding deze nieuwsbrief of heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek met de imam of iemand van het bestuur dan kunt u contact opnemen met o.a. de volgende bestuursleden:

Hadji Nazir Mohamed (06 40850600), Hadji Masoed Sheikkariem (06 22408005) of Hadji Sharief Imambuks (0623308247) of een ander bestuurslid.

Het bestuur,
Wassalaam