Samenvatting Jummah Khutbah 10-3-2023

Een Oprecht/Puur/Rein hart [Qalbumunieb]

Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt in surah Qaaf (50):33

Die den Barmhartige heimelijk vreesde, en met een bekeerd hart tot hem kwam [Bekeerd Hart]

Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt in surah Shu’ara (26):88-89

Op den dag, waarop noch rijkdommen, noch kinderen van enig voordeel zullen kunnen zijn. [88] Behalve voor hem, die met een oprecht/puur hart tot Allah (subhanahu wa ta’ala)  zal komen; [89] [Qalbun Saleem]

Een verziekt hart [Qalbun Mariedh]

Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt in surah Baqarah (2): [10]

In hun harten is er een ziekte; toen heeft Allah (subhanahu wa ta’ala) hun ziekte vermeerderd; en voor hen is er een pijnlijke straf voor wat zijn hebben verloochend.

Versteend/verhard of dood hart

Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt in surah Baqarah (2): [74]

Maar spoedig daarop werden jullie harten verhard/versteend; zij zijn als stenen en nog harder; want uit sommige stenen ontspringen bronnen, andere splijten en er vloeit water uit; andere zakken in elkander uit vreze voor Allah (subhanahu wa ta’ala); mar inderdaad, Allah (subhanahu wa ta’ala) is niet onbekend met uwe daden. 2 [74]

De Medicijn:

Dan zegt Allah (subhanahu wa ta’ala) in surah (17): 9-10

Waarlijk deze Koran leidt op de meest rechte weg, en verkondigt aan de gelovigen, zij die goede daden verrichten dat zijn, die niet in het Hiernamaals geloven, voor hen hebben Wij een gestrenge straf bereid. [10]