Samenvatting Jummah Khutbah 14-4-2023

Vaarwel, Ramadan, maand van Siyaam & Qiyaam

O jullie die geloven, vreest Allah (subhanahu wa ta’ala) vol ware godsvrees voor hem, en sterft niet anders dan als moslims. [102]

Dit is de vaarwel khutbah van Ramadan. We weten niet als we de volgende Ramadan zullen zien. Hoe zalig waren en nog steeds zijn de dagen en nachten van Ramadan. We zeggen:

Alwidaa, alwidaa vaarwel! Vaarwel! O Ramadan!

O maand van vasten en recitatie van de kor’an

Alwidaa, alwidaa vaarwel! Vaarwel! O Ramadan!

O maand van de suhoer aan het begin van de vast en de iftaar aan het einde van de vast van elke vastendag

Alwidaa, alwidaa vaarwel! Vaarwel! O Ramadan!

O maand van het trainen van onze nafs en gedachtenis van Allah (subhanahu wa ta’ala) en het reciteren van het boek van Allah (subhanahu wa ta’ala).

We zijn nog steeds de dagen van “itqun minan-nie-raan”, de dagen van “I’tekaaf” en “Lai-Latoel-Qadr”. Moge Allah (subhanahu wa ta’ala) van ons accepteren alle “ibadah” dat we doen om zijn welbehagen speciaal in Ramadan.

We gaan moeilijke tijden tegemoet, gezien we het einde naderen. Het is nu nog groter noodzaak voor de “ummah” om te herenigen.

De moslim ummah is vandaag verspreid over de gehele wereld en is groeiende. De satanische jinns en satanische mensen zijn radeloos en machteloos. Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt:

 [102]-O gij die geloofd!, vrees Allah (subhanahu wa ta’ala) zoals het behoord en sterf niet behalve als moslims [in overgave aan hem].  [103]-En houd je stevig vast aan het touw van Allah (subhanahu wa ta’ala) en raak niet verdeeld. En gedenk de gunst van Allah (subhanahu wa ta’ala) over jullie – toen jullie vijanden waren van elkaar, en aan de rand van een put van het vuur waren, toen hij jullie ervan redde. Zo maakt Allah (subhanahu wa ta’ala) jullie zijn tekenen duidelijk dat jullie geleid mogen worden.  [104] – En laat er uit jullie een groep voortkomen die uitnodigt tot dat wat goed is, en die  het goede gebiedt en het kwade verbiedt; en die zullen de succesvollen zijn.  [105]-En wees niet zoals degenen die verdeeld raakten en verschilden [met elkaar] nadat de duidelijke bewijzen tot hen waren gekomen. En voor hen is er een grote bestraffing.

Moge Allah (subhanahu wa ta’ala) ons de “taufeeq” schenken zijn “deen” te leven en uit te geven en moge hij ons behoeden tegen zijn bestraffing als we daartoe niet zouden streven – Ameen!

Over de sadka-fitr:

Overgeleverd van ibn Abbas (R.A.): hij zei:

De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met Hem) heeft de sadka-fitr verplicht gemaakt als een reiniging voor de vastenden tegen ijdel en onbeduidend gepraat en als voedsel voor de behoeftigen. Dus wie het uitgeeft voor het (Eid) gebed, dan is het van hem geaccepteerd als sadka-fitr; maar wie het na het gebed geeft, dan wordt het berekend als een gewone aalmoes.