Samenvatting Jummah Khutbah 14-7-2023

De verwachte mahdi {rechtgeleide leider}

“Voorwaar! Het aantal maanden bij Allah (subhanahu wa ta’ala) is twaalf maanden, volgens de beschikking van Allah (subhanahu wa ta’ala), op de dag dat hij de hemelen en de aarde schiep. Daarvan zij er vier gewijd. Dat is de correcte godsdienst. Doen jullie jezelf dus daarin geen onrecht aan. Maar bevecht de afgodendienaars altezamen, zoals zij jullie bevechten altezamen. En weet dat Allah (subhanahu wa ta’ala) is met de godvrezenden. [Qur’ān, surah Taubah – 9: 36]  

Geachte broeders en zusters!

Het is vandaag vrijdag 03-muharram 1444-hidjri. Volgende djumu’ah is Ashura [10-muharram], een gewichtige dag in de religieuze geschiedenis van de [gelovige] mens. Het is de maand waarin de h. Profeet (salallahu alayhi wa salam) de Hidjra ondernam van Makkah naar Madinah. En het is fout om te zeggen dat de heilige Profeet (salallahu alayhi wa salam) was gevlucht van de mushrikeen in Makkah. Dat gaat tegen zijn waardigheid. Allah (subhanahu wa ta’ala) stuurde de engel djibriel (alayhi salam) om de profeet op te dragen om naar Madinah te gaan. Al wilde hij, toch kon hij niet zonder een rechtstreekse opdracht van Allah (subhanahu wa ta’ala). Een profeet mag zijn plaats van “da’wah” niet verlaten. Dat is de les van nabi yusus [alayhi salam.].

Er zijn grote dingen die gebeuren wanneer deze dag. Dat wil zeggen de 10e van Muharram [oftewel: Ashura] valt op een vrijdag. We zijn nu helemaal op ’t einde van de tijd. Volgens voorspellingen via betrouwbare overleveringen verwachten we drie (3) personen om het einde van de wereld-drama af te ronden. Deze zijn:

1. De mahdi [al-imam al-muntazar = de verwachte leider]

2. De djadjjaal [de valse messias]

3. De messias, Isa ibn-Maryam [alayhi salam]

Deze dingen gebeuren niet zomaar. Er zijn redenen waarom. Het is omdat Allah (subhanahu wa ta’ala) wil dat zijn “deen” moet zegevieren alvoor het einde der wereld.

En Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt: [surah Taubah: 09:33] 

[33] hij is het, die zijn boodschapper heeft gezonden met de leiding en de ware “deen” [levenswijze] om het te doen zegevieren boven alle andere “deen” [levenswijzen], al zouden de afgodendienaren het haten.

En Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt: [surah Fath: 48:28]

[28] Hij is het, die zijn boodschapper heeft gezonden met de leiding en de ware “deen” [levenswijze] om het te doen zegevieren boven alle andere “deen” [levenswijzen], en allah is genoeg als getuige.

En Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt: [surah Saff: 61:09]

[09] Hij is het, die zijn boodschapper heeft gezonden met de leiding en de ware “deen” [levenswijze] om het te doen zegevieren boven alle andere “deen” [levenswijzen], al zouden de afgodendienaren het haten.

Bij deze wil Allah (subhanahu wa ta’ala) deze onderdrukten op aarde verheffen en hij zegt: [surah Qasas: 28:05]

[05] En Wij willen de onderdrukten op aarde begunstigen. En hen tot leiders maken en hen maken tot de erfgenamen.

Hadiethu rasulullah (salallahu alayhi wa salam):

Overgeleverd van Thauban (radi allahu anhu) dat de boodschapper van Allah (subhanahu wa ta’ala) zei: “Voorwaar! Allah heeft mij de aarde gegeven, en ik heb het oosten en westen ervan gezien, en waarlijk! Mijn ummah, haar rijk zal bereiken al wat hij mij ervan heeft gegeven. / en haar is gegeven de rode en de witte schatten. En ik vroeg mijn heer voor mijn ummah om hen niet jaar na jaar te vernietigen en geen vijand buiten hun op hen te werpen, zodat hun macht/waarde niet wordt vernietigd, zelfs als ze tegen haar verzameld zijn uit alle landen, zodat sommigen van hen elkaar zullen vernietigen en elkaar zullen gevangen zullen nemen.”

En al-Barqani rapporteert in zijn saheeh en voegde eraan toe: “ik vrees voor mijn ummah de misleidende imams, en als het zwaard op hen valt, zal het niet worden opgeheven tot de dag des opstanding. En het uur zal niet aanbreken totdat een levend lid van mijn ummah zich bij de afgodendienaars voegt, en totdat een groep van mijn ummah afgoden aanbidt. En er zullen dertig leugenaars in mijn ummah zijn, die allemaal beweren profeet te zijn, en ik ben het zegel der profeten, er is geen profeet na mij. En er zal een groep van mijn ummah zijn die  constant zal blijven op de waarheid, en het zal hen niet schaden zij die hen in de steek laten totdat het bevel komt van Allah (subhanahu wa ta’ala), de allerhoogste.”