Samenvatting Jummah Khutbah 7-7-2023

Technologie, deceptie & dadjjaal

De beste ideologie voor het einde is islam

Voorwaar! Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt in surah Ibrahim (14) vers 46-47:

[14:46] en zij hadden hun plannen reeds gesmeed maar hun plannen zijn bij Allah (subhanahu wa ta’ala), en al waren hun plannen zó [geweldig] om bergen te verzetten.

[14.47] denk dus niet dat Allah (subhanahu wa ta’ala) zal falen in zijn belofte aan zijn boodschappers;  voorzeker! Allah (subhanahu wa ta’ala) is almachtig, heer der vergelding.

En  Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt in surah Ra’d (13) vers 11:

[13:11] voorzeker, Allah (subhanahu wa ta’ala) verandert de toestand van een volk niet totdat zij veranderen dat wat in hun harten is. En wanneer Allah (subhanahu wa ta’ala) een volk wenst te straffen, is er geen afwenden mogelijk, noch hebben zij een helper naast hem.

Er is een gezegde in het Arabisch, dat, vrij vertaald, betekent: “ik moet het kwaad kennen, zodat ik het kan herkennen en niet erin vallen”. We moeten in staat zijn om het kwaad te herkennen, te begrijpen en te voorkomen als we het willen verbieden!

De heilige Profeet (salallahu alayhi wa salam) heeft gewaarschuwd tegen de dadjjaal. Dat is de grootste ramp voor de mensheid en beproeving voor gelovigen in de ene waarachtige god-Allah (subhanahu wa ta’ala).

Dadjjaal is een concept alsook een tastbare realiteit. Als concept is dat bedrog en de tijdperk van bedrog. Als tastbare realiteit is het een persoon van de bani-Adam. De heilige Profeet (salallahu alayhi wa salam) heeft hem beschreven als zijnde van joodse afkomst. De heilige Profeet (salallahu alayhi wa salam) heeft ons geïnformeerd dat elke profeet zijn volk heeft verteld over de dadjjaal, maar dat hij ons dat vertelt wat zij niet hadden vermeld; en dat is dat de dadjjaal blind is in zijn rechteroog. Hij zei: het ziet eruit als een uitpuilende druif. Volgens mijn collega, maulana Imran, is dit symbolisch als duidende op blindheid voor spirituele zaken, omdat de rechterkant van de brein geestelijke of psychische zaken waarneemt en behandelt terwijl de linkerkant van de brein gaat over materiele zaken. Dus kan de dadjjaal en zijn aanhangers geen spirituele zaken begrijpen.

Wie is de dadjjaal dan eigenlijk? Zijn komst is bekend en wordt verwacht door de joden, de christenen en de moslims. De joden denken dat hij de ware christus is die nog komen zal; de christenen noemen/kennen hem als de “antichrist” [ook wel “tegen de christus”]; de moslims kennen hem als de “valse messias” (masieh al-dadjjaal). De moslim titel is volgens ons de beste benaming, omdat dat hem het beste beschrijft. Omdat de joden de ware messias, Jezus Christus, hebben verstoten en sedert zijn verdwijning, bidden zij tot de almachtige om de christus voor hen te sturen.

De joden zijn begiftigd met kennis en met een gave in handel wat andere mensen niet hebben. De westerse wereld heeft veel van moslims genomen van de wetenschap en daaruit is voorgekomen de industriële revolutie. Dat zou een grote zegen zijn voor de mensheid als het niet beïnvloed was door satanisme.

Wat is het verband van de “aayaat” a/h begin v/d khutbah met dit alles? Allah (subhanahu wa ta’ala) informeert ons dat hun technologie zo geavanceerd kan zijn /of is dat ze de meest onmogelijke dingen zullen kunnen doen. Kijk maar naar “Hollywood”. Grote hoeveelheden worden besteed aan wapenuitrusting en gerieven v/h leven. Ze kunnen als het ware “bergen verzetten.

N.w.m. (netwerk marketing) is de naam en het concept van een bepaalde groep mensen of groepen, wiens plan het is om de wereld te regeren; de “zionistische joden” zullen de “dadjjaal” als hun leider hebben, die zal verschijnen als de redder van de wereld. De “blanke Europese christenen” die beweren een beter recht te hebben dan de joden en die wachten op de terugkeer van Christus om samen met hen de wereld te regeren gedurende 1000 jaar. Er zijn daarnaast nog andere groepen.

Wat Allah (subhanahu wa ta’ala) ons zegt in die ayah is dat: “hoe geweldig hun wetenschap en technologie ook is; hoe goed uitgerekend en geheim hun plannen; hoe geweldig hun wapenuitrusting ook moge zijn; dat alles is als een open boek voor Allah (subhanahu wa ta’ala).

Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt in surah Ibrahim (14) verzen 42-43:

 [42] denk niet dat Allah (subhanahu wa ta’ala) achteloos is omtrent hetgeen de onrechtvaardigen doen. Hij geeft hun slechts uitstel tot de dag waarop zij zullen staren,

[43] met opgeheven hoofd zich voorthaastend, terwijl zij hun blik niet kunnen afwenden en hun hart ledig is.

Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt in surah Ibrahim (14) vers 47:

[47] Denk dus niet dat Allah (subhanahu wa ta’ala) zal falen in zijn belofte aan zijn boodschappers;  voorzeker! Allah (subhanahu wa ta’ala) is almachtig, heer der vergelding.

De ongelovigen hebben grote plannen om de islam terug te stoten en kolossale bedragen geld worden besteed om de christendom te verspreiden, voornamelijk in Afrika en Indonesië.    

Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt in surah Anfaal (18) vers 36:

[36] voorzeker, de ongelovigen besteden hun rijkdommen om van de weg van Allah (subhanahu wa ta’ala) af te leiden. Dus zullen zij doorgaan met besteden [van hun rijkdommen], maar dan zullen zij spijt hebben en daarna worden ze overrompeld [overwonnen]. En de ongelovigen  zullen in de hel worden verzameld.

We horen ’t vaak en geloven het ook, dat de islam het snelst groeiende religie is ter wereld. Maar de christenen zeggen dat van het christendom. Ze erkennen niet dat moslims in de meerderheid zijn of dat de islam het snelst groeiende godsdienst is.

Het is ons duidelijk dat moslims het doelwit is voor aanvallen op gelovigen in god. Moslims zijn het meest religieuze groep  ter wereld vanwege de kor’an en sunnah en de ‘qudrah’ [kracht] van Allah (subhanahu wa ta’ala) die dat ondersteunt; maar we kunnen geen eenheid vormen als een bolwerk tegen het satanisme vanwege gebrek aan universele leiderschap.

Allah (subhanahu wa ta’ala) heeft beloofd in de kor’an dat de deen-islam zal zegevieren over alle andere ideologies alvoor het einde van de geschiedenis van de mensheid op aarde.

Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt in surah al-Taubah (09) vers 33:

[33] hij is het, die zijn boodschapper heeft gezonden met de leiding en de ware “deen” [levenswijze] om het te doen zegevieren boven alle andere “deen” [levenswijzen], al zouden de afgodendienaren het haten

Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt surah al-Fath (48) vers 28:

[28] Hij is het, die zijn boodschapper heeft gezonden met de leiding en de ware “deen” [levenswijze] om het te doen zegevieren boven alle andere “deen” [levenswijzen], en Allah (subhanahu wa ta’ala) is genoeg als getuige.

Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt in surah al-Saff (61) vers 09:

Hij is het, die zijn boodschapper heeft gezonden met de leiding en de ware “deen” [levenswijze] om het te doen zegevieren boven alle andere “deen” [levenswijzen], al zouden de afgodendienaren het haten.

De bani-Israël moeten het gelezen hebben, maar willen er alles op alles inzetten om het niet te laten gebeuren. Er worden letterlijk miljarden besteed om hun doel te bereiken in de vorm van een nieuwe wereld orde. Ze zijn net zo zeker van hun plan als Abu Djahl was van zijn succes op Badr. Alle berekeningen waren gemaakt en het zag er heel goed uit voor de “kuffaar” en slecht voor de moslims.

Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt in surah Noor (24) verzen 55-57:

[55] Allah (subhanahu wa ta’ala) heeft beloofd aan degenen onder jullie die geloven en goede daden doen, dat hij hen voorzeker tot stedehouders op aarde zal stellen, zoals hij degenen die vóór hen waren tot stedehouders maakte en dat hij de deen (goddelijke-ideologie), die hij voor hen heeft gekozen, voorzeker zal bevestigen, en dat hij hun na hun vrees, vrede en veiligheid zal geven; mij zullen zij aanbidden en zij zullen niets met mij verenigen. Maar wie daarna het geloof verwerpt, dan zullen zij overtreders zijn. [56] en onderhoudt het gebed [de salaat] en betaalt de zakaat en gehoorzaamt de boodschapper, zodat jullie barmhartigheid moge ontvangen. [57] denkt niet, dat de ongeloven, op aarde kunnen ontsnappen, en hun tehuis is het vuur, en inderdaad een slechte bestemming.