Samenvatting Jummah Khutbah 30-6-2023

Adviezen: Shaykh Osman Dan Fodio

We hebben de grote samenkomst van de “ummah” meegemaakt in de hadj in alle handelingen die we samen deden als een lichaam. Dat is een training om te doen wanneer we terug zijn in al onze landen over de gehele wereld.

Vandaag leren we van de adviezen van een van onze leiders en imams van de “ummah” – Shaykh Osman Dan Fodio [radi allahu anhu], ameerul-mo’minien van de Sokoto islamitische staat, noord Nigeria in de 19e eeuw.

Het Sokoto-khalifaat, ook bekend als het sultanaat Sokoto, was een soennitisch islamitisch khalifaat in West-Afrika. Het werd gesticht door Osman Dan Fodio [radi allahu anhu] in 1804 tijdens de Fulani-jihads na het verslaan van de Hausa-koninkrijken in de Fulani-oorlog. De grenzen van het toenmalig khalifaat maken deel uit van het huidige Kameroen, Burkina faso, Niger en Nigeria.

Wat we van hem hebben geleerd. Er is iets dat de shaykh [radi allahu anhu] noemt “madakhil iblees”. De ingangswegen van de satan in jullie harten. De boze (duivel) kan je hart binnendringen en je weet het niet eens. Vervolgens somde hij 10 dingen op:

  1. Pas op voor “hasad” [afgunst & jaloezie].
  2. Pas op voor woede [te gauw en overmatig boos].
  3. Pas op voor hebzucht en ambitie [carrière maken, eerzucht en roem. Zie voorbeeld Iblies].
  4. Pas op voor overmatige liefde voor eten en drinken [je eet/drink dus allen voor genot].
  5. Pas op voor haast [dingen te snel doen], behalve noodzakelijke daden van aanbidding [die tijd gebonden zijn zoals salaat/hadj/vast. Je mag ze niet uitstellen]. Haast is van de Shaytan en rustig aan is van Rahman.
  6. Pas op voor rijkdom [wanneer het je noodzakelijke lasten/ behoeften overschrijdt. Je hebt meer dan je nodig hebt].
  7. Pas op voor fanatisme in je school van fiqh.

Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt:

En houdt allen tezamen vast aan het koord van Allah (subhanahu wa ta’ala) en weest niet verdeeld [3.103]

En wat is het koord v. Allah? (huwa hablullahil matin)*

En gehoorzaamt Allah (subhanahu wa ta’ala) en zijn boodschapper (salallahu alayhi wa salam) en redetwist niet met elkaar, anders zullen jullie laf [zwak] worden en jullie kracht zal vergaan. En weest geduldig, voorzeker Allah (subhanahu wa ta’ala) is met de geduldigen. 

[weer vertaald dichter bij het arabisch]:

En gehoorzaam Allah (subhanahu wa ta’ala) en zijn boodschapper en maak geen ruzie (met elkaar, want) dan zal je falen en “je wind gaat eruit” [=”je verliest kracht/ = je wordt verzwakt”] en weest geduldig; voorwaar! Allah (subhanahu wa ta’ala) is met de geduldigen. (surah anfaal, v. 46) [haal de ventiel uit een band]…

Denk aan de hadith:

Overgeleverd door Abu Hurairah [radi allahu anhu] Dat de profeet (salallahu alayhi wa salam) zei: de “deen” is gemakkelijk en men zal de “deen” niet extreem/moeilijk maken, of het zal hem/ haar overrompelen; maak dus recht [je saff] en benader [elkaar] en geef goed nieuws [aan elkaar], …  [overgeleverd door Al-Bukhari].

  1. Pas op voor haat en minachting voor degenen die het niet met ons eens zijn. [we moeten het eens zijn om het oneens te zijn]
  2. Pas op voor het opzadelen van het gewone volk met filosofische beschrijvingen en argumenten omtrent de namen van allah.

Spreek mensen aan volgens hun intelligentie

Van de etiketten van spraak is: dat als iemand tot een groep mensen spreekt, hij een stijl van spraak hanteert die hun verstand bereikt en ze kunnen begrijpen. Hij spreekt hen niet aan met het moeilijke ideeën/concepten, waarvan ze de betekenis ervan niet kennen, en ook geen vreemde woorden die ze niet begrijpen …

  1. Pas op voor het koesteren van verdenkingen tegen de moslims. [soo-al dhan].

Allah zegt:

Waarom dachten de gelovige mannen en vrouwen, toen zij dit hoorden geen goed over elkaar [24.12] dat wil zeggen: ze moeten goed over elkaar denken? Een goede opinie van elkaar hebben”.