Samenvatting Jummah Khutbah 17 mei 2024

In voorbereiding van de bedevaart:

Alle lof zij Allah (subhanahu wa ta’ala), de heer der werelden; wij prijzen hem en smeken zijn hulp en vergiffenis; wij geloven in hem en stellen geheel onze vertrouwen op hem; wij smeken Allah’s bescherming tegen het kwaad in ons zelf en de kwade gevolgen van onze daden. Wie Allah recht leidt kan door niemand misleid worden en wie hij laat om te dwalen kan door niemand  geleid worden.

Ik getuig dat er geen ander god is behalve Allah (subhanahu wa ta’ala); Hij is enig zonder genoten; er is geen gelijk aan Hem; geen gelijkenis van Hem; geen zoon heeft Hij en er is niets dat op Hem lijkt. En ik getuig dat onze leider, onze profeet, Muhammad Mustafa (salallahu alayhi wa salam) de knecht is van Allah en zijn ware boodschapper. Hij was gezonden naar de gehele mensheid (in het bijzonder) en naar de gehele schepping (in het algemeen), als aankondiger van een blijde boodschap en als waarschuwer alvoor de dag des oordeels.

Wie gehoorzaam is aan de boodschapper van Allah, is reeds gehoorzaam aan Allah, en wie opstandig en ongehoorzaam is aan Allah en zijn boodschapper doet niemand kwaad dan zichzelve, en kan Allah niet eens in het geringste kwaad doen.

Moge de vrede, zegeningen en salutaties van Allah met hem zijn. En met zijn vrome en pure nakomelingen en zijn schitterende metgezellen. En allen die in hun voetsporen volgen in al het goede tot op de laatste dag; en veel meer salutaties hierna. (ammaa ba’d):

O dienaren van Allah (subhanahu wa ta’ala)! Vreest Allah en wees voorzichtig met uw plicht jegens Allah; jegens zijn geboden en verboden; en ik adviseer jullie en mezelf om godvrezend te zijn jegens Allah – de heer van macht en majesteit; want voorwaar! Allah heeft bepaalde zaken bevolen, doe ze dan; en hij heeft bepaalde zaken verboden, laat ze dan.

En Allah (subhanahu wa ta’ala) heeft gesproken in zijn eeuwig woord, de glorieuze Qur’an, in surah al-Hadj (22) vers 27-28:

[27] En verkondig de bedevaart onder de mensen: zij zullen tot u komen te voet en op alle soorten van kamelen, reizend over diepe en verre bergpaden;

[28] Zodat zij zullen getuigen van de voordelen voor hen en de naam van Allah gedenken op de bekende dagen over het slacht vee waarmee hij hen voorzien heeft. Eet er daarom van en voedt de arme behoeftige.

En Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt in surah ali-Imran (3) vers 97-97:

[96] Voorwaar! Het eerste bedehuis dat voor de mensheid werd gemaakt, was dat in Bakkah (Makkah), vol zegeningen en een leiding voor de mensheid.

[97] daarin zijn duidelijke tekenen, de maqaam (standplaats) van Ibrahim (alayhi salaam); wie het betreedt, zal veilig zijn; en de hadj-bedevaart naar [het heilige huis in] Makkah omwille van Allah is een plicht op alle mensen, voor hen die de reis kunnen ondernemen; en wie ongelovig is, dan is Allah onafhankelijk van de werelden.

(dat wil zeggen, wie in staat is om te gaan, maar het uitstelt, heeft in feite geweigerd!).

Broeders en zuster in islam!

We zijn in de seizoen van de bedevaart en we moeten ons goed voorbereiden alvoor we deze reis ondernemen.

We weten niet hoe ver verwijderd of hoe dichtbij we zijn van het einde der wereld. Maar dat we dichterbij dan ver zijn is wel zeker. Want wanneer de heilige profeet (salallahu alayhi wa salam) zelf zegt:

“ik ben met het uur als deze twee”.

Waarbij hij zijn middenvinger en wijsvinger tegen elkaar houdt, dan zijn wij er letterlijk  er vlak bovenop. Dus mogen we nu al veel over denken, veel over praten, mediteren en voorbereiden. We hebben het al gehad over de verschijning van de imam ul-Mahdi, de daddjaal en hasrat Isa (alayhi salaam).

Maar nu de hadj (bedevaart) seizoen voor ons staat, laat ons dan kijken wat de heilige profeet (salallahu alayhi wa salam) heeft gezegd omtrent de hadj (bedevaart) in de laatste eeuw.

Hadieth:

Abu Sa’eed al-Khudri (radi allahu anhu) heeft overgeleverd van de profeet (salallahu alayhi wa salam) zei: “het uur zal niet aanbreken totdat er naar het huis geen hadj word gedaan”. En al-Hakim zei: “dit is een saheeh hadith op de conditie van de twee sjeiks (Bukhari en Muslim), en zij hebben het niet uitgebracht.”

Hadieth:

Abu Sa’eed al-Khudri (radi allahu anhu) heeft overgeleverd van de profeet (salallahu alayhi wa salam) dat hij zei: “het huis zal bezocht worden en umrah zal gedaan worden (zelfs) na de verschijning van gog en magog”. [deze hadieth werd gevolgd door Aban en Imran van Qatadah]

De moslim ummah is nu letterlijk verspreid over de gehele wereld. Er zijn wel grote groepen onder hen, maar er heerst ook veel verdeeldheid. En er heerst ook veel verwarring in de wereld en in de moslim wereld.

Er was een sahabi die de heilige profeet altijd vroeg omtrent de negatieve zaken, dus de problemen. Hij was Hudhayfah bin Yaman (radi allahu anhu).

Een van de bekendste ahadith van fitnah is wat is overgeleverd door Hudhayfah bin Yaman (radi allahu anhu) en het werd gekopieerd door Muslim in zijn sahih (collectie). Toen hij zei: “mensen vroegen de boodschapper van Allah (salallahu alayhi wa salam) naar het goede, en ik vroeg hem naar het kwade uit angst dat het mij zou treffen”.

En ik zei: “o boodschapper van Allah! We waren in onwetendheid en in het kwaad. Toen heeft Allah ons dit goede (islam) gebracht;  zal er dan na dit goede weer kwaad komen?”

Hij zei: “ja”.

Dus zei ik: “is er na dat kwaad nog enig goeds?”

Hij zei: “ja, en er zit ook rook daarin.”

Ik zei: “wat is de rook?”

Hij zei: “dat zijn mensen die anders dan mijn sunnah volgen, en een andere leiding volgen dan de mijne; je herkent en verwerpt sommige van hen”.

Dus zei ik: “is er goeds na dat kwaad?”

Hij zei: “ja, er zijn uitnodigers aan de poorten van jahannam. Wie op hen reageert, zullen zij erin werpen.”

Ik zei: “o boodschapper van Allah, beschrijf ze voor ons.”

Hij zei: “ja, een volk van onze soort, en zij spreken onze taal.”

Ik zei: “o boodschapper van Allah, wat denk je ervan als dat mij overkomt?”

Hij zei: “houdt je aan de groep moslims en hun imam.”

Dus zei ik: “wat als ze geen groep hebben of een imam?”

Hij zei: “trek je dan terug uit al die groepen, zelfs als je aan de wortel van een boom moet bijten totdat de dood je overkomt, terwijl je in die toestand verkeert.”

De heilige Qor’an is de sterke touw van Allah (subhanahu wa ta’ala) en het heldere licht. Wie zich eraan houdt, Allah zal hem beschermen. En wie het volgt, Allah zal hem redden. En wie ernaar uitnodigt, Allah zal hem leiden. Het is dus nodig dat we terugkeren naar het boek van Allah [de Qor’an] en de sunnah van de heilige profeet (salallahu alayhi wa salam) in onze hedendaagse kwesties en met onze huidige problemen. Totdat we de kern van de problemen en de oorzaken van calamiteiten en ellende begrijpen. Zodat we de variabelen kunnen lezen en de analyses kunnen begrijpen en de ontwikkelingen kunnen anticiperen.

En Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt in zijn heilig boek, in surah al-Isra (17) vers 9:

[9] Voorwaar! Deze Qor’an leidt naar dat, wat het meest oprecht is en geeft goed nieuws aan de gelovigen; degenen die goede daden verrichten, dat er voor hen een grote beloning is.

Het leidt naar datgene, dat het meest oprecht is in het geloof;

Het leidt naar datgene, dat het meest oprecht is in het gedrag;

Het leidt naar datgene, dat het meest oprecht is in de moraal;

Het leidt naar datgene, dat het meest oprecht is in de politiek;

Het leidt naar datgene, dat het krachtigste is in de economie;

Het leidt naar datgene, dat het meest oprecht is in alle dingen.

Tot slot broeders en zusters! Laat ons bidden voor onze broeders en zusters in Gaza, Palestina. Laat ons  hen steunen met geld, goederen en met constante gebeden!