Samenvatting Jummah Khutbah 19-5-2023

De bedevaart staat voor de deur

Voorwaar! Het eerste bedehuis voor de mensheid opgericht is die in Bakkah, gezegend en een leiding voor de gehele mensheid [96] daarin zijn er duidelijke tekenen – de standplaats van Ibrahim (alayhi salaam). En wie haar binnentreedt is in veiligheid. En omwille van Allah (subhanahu wa ta’ala) is het op de mensen verplicht gemaakt het heilige huis te bezoeken, voor wie de reis kan ondernemen. En wie weigert (dat te doen) dan is Allah (subhanahu wa ta’ala) onafhankelijk van al de werelden.

En strijdt voor de zaak van Allah (subhanahu wa ta’ala) zoals ervoor hoort te worden gestreden. Hij heeft jullie verkozen en heeft op jullie, in de deen (godsdienst), geen lasten opgelegd. Dit is het geloof (gemeente) van uw vader Ibrahim (alayhi salaam). Hij (alayhi salaam) heeft jullie moslims genoemd voorheen en in dit (boek), opdat de boodschapper getuige over jullie [is] zal zijn, en opdat jullie getuigen moge zijn over de mensheid. Onderhoudt dus de “salaat” (het gebed), betaalt de “zakaat” en houden jullie je vast aan Allah (subhanahu wa ta’ala). Hij is jullie “maula” (vriend, beschermer). Wat een uitmuntende “maula” en een uitnemende helper. [22.78].

De vertaling zegt: en strijdt voor de zaak van Allah (subhanahu wa ta’ala) zoals er voor hoort te worden gestreden. Maar in het arabisch zegt het letterlijk: en span je in, in de zaak van Allah (subhanahu wa ta’ala), de inspanning voor hem zoals het hoort!. Dat wil zeggen, de grootste inspanning!

Deze vorm van uitdrukking vinden we elders: surah al- Ankabut [29]: Wallaziena djaahadoe fienaa – lanah diyan nahum subulanaa.

En Allah zegt in surah an-Nisaa:

En wie is beter in geloof dan hij, die zich aan Allah (subhanahu wa ta’ala) onderwerpt en die het goede doet en de godsdienst volgt van Ibrahim (alayhi salam) de oprechte? Allah (subhanahu wa ta’ala) nam Ibrahim (alayhi salam) tot (boezem)vriend. [04:125].

Ibrahim (alayhi salam) en opoffering.

Ibrahim (alayhi salam) is het grootste symbool van opoffering onder de mensheid.

  • Hij (alayhi salam) offerede zichzelf op toen hij in het vuur nimrod werd gegooid.
  • Hij (alayhi salam) offerde zijn vrouw en kind (gezin) op toen hij op opdracht van Allah (subhanahu wa ta’ala) hagar tezamen met zijn enige zoon wegbracht en achterliet in de woestijn.
  • Hij (alayhi salam) offerde zijn enige zoon voor de liefde voor Allah (subhanahu wa ta’ala).

Wat is het offer?

Het is het bewijs dat je liefde voor degene die het offer krijgt groter is dan je liefde voor het offer.

Als je offer van lagere waarde is dan het beste dat je kan geven, dan is het verworpen. Zie het voorbeeld van de twee zonen van Adam (alayhi salaam) door Allah (subhanahu wa ta’ala) aangehaald in surah Al-Ma’idah 5:27:

En vertel naar waarheid het verhaal van de twee zonen van Adam (alayhi salaam), toen zij een offer brachten en het van één hunner werd aangenomen en van de ander werd geweigerd. Hij (de laatstgenoemde) zei: “Ik zal je zeker doden.” Hij (de eerste) zei: “Voorwaar! Allah (subhanahu wa ta’ala) accepteert alleen van de rechtvaardigen.”

Ahadieth over de bedevaart

  • Wie Voorziening [Rijkdom] heeft en Vervoer die hem naar het Heilige Huis van Allah kan brengen en de Bedevaart (Hadj) niet doet, moge hij dan niet sterven als een Jood of een Christen.”
  • Wie trouwt voordat hij de hadj uitvoert, is begonnen te zondigen.”
  • Wie een Bedevaart naar het Huis maakt en mij niet bezoekt, dat is een trieste zaak; (of: dat is niet met droge ogen aan te zien, of: die Heeft mij verdriet aangedaan).
  • De steden werden veroverd door het zwaard en de stad “Madinah” werd veroverd door de Kor’an.
  • Overgeleverd van Abu Hurairah (radi allahu anhu) die zei: De Boodschapper van Allah (salallahu alayhi wa salam) werd gevraagd: Welke handeling is best? Hij zei: Geloof in Allah (subhanahu wa ta’ala) en Zijn Boodschapper (salallahu alayhi wa salam). Er werd gevraagd: Wat dan? Hij zei: Jihad omwille van Allah (subhanahu wa ta’ala). Er werd gezegd: Wat dan? Hij zei: Hadj Mabroor (een gezegende bedevaart) [Muttafaqun Alaih].
  • Er werd overgeleverd dat ‘Aisha (radi allahu anha) zei: Ik zei: O Boodschapper van Allah (salallahu alayhi wa salam), moeten vrouwen ook Jihad doen? Hij zei: Ja, ze hebben een Jihad waarin er niet wordt gevochten; de Hadj en de Umrah (Overgeleverd door Ahmad en Ibn Majah, en de uitspraak ervan, en zijn isnaad is correct, en de oorsprong ervan ligt in de Sahih).
  • Abu Hurayrah (radi allahu anhu) rapporteerde: De Boodschapper van Allah (sallahu alayhi wa salam) heeft gezegd: “Wie naar dit Huis komt en geen ontucht pleegt en geen ruzie maakt, zal terugkeren zoals zijn moeder hem heeft gebaard.” [Muttafaqun Alaih].