Samenvatting Jummah Khutbah 24-3-2023

Dit is de inspiratie van de Profeet (Vrede en Zegeningen zij met Hem) voor Ramadan

Hadith overgeleverd door Ahmed bin Mohammed bin Sa’eed; van Ali bin Hassan bin Faddhaal, van zijn vader, van Al-Aidha, van zijn ouderen, van Ali bin Abi Talib (karramallahu wadjhahul-kariem, wa radhiallahu ‘anhu), hij zei dat de boodschapper van Allah (Vrede en Zegeningen zij met Hem) ons op een dag toesprak en zei:

O mensen! Er is tot jullie gekomen de maand van Allah (subhanahu wa ta’ala) met zegeningen, barmhartigheid en vergeving; een maand die volgens Allah (subhanahu wa ta’ala) de beste is van alle maanden, en haar dagen zijn de beste van alle dagen, haar nachten zijn de beste van alle nachten, en haar uren zijn de beste van alle uren. Het is een maand waarin jullie zijn uitgenodigd als de gasten van Allah (subhanahu wa ta’ala), en jullie zijn daarin gemaakt tot een van de mensen van waardigheid bij Allah (subhanahu wa ta’ala), jullie adem daarin is lofprijzing en jullie slaap is aanbidding, en jullie daden daarin zijn geaccepteerd, en jullie gebeden daarin worden verhoord. vraag Allah (subhanahu wa ta’ala)  jouw heer, met oprechte intenties en pure harten, om jullie te helpen vasten en zijn boek te lezen, want voorwaar! De ongelukkige is degene die verstoken is van Allah’s vergeving in deze geweldige maand.

En gedenkt met uw honger en dorst daarin de honger en dorst van de dag der opstanding, en geeft in liefdadigheid aan jullie armen en behoeftigen, en eert jullie ouderen, weest zachtmoedig met jullie jongeren en verbindt familiebanden; beheerst jullie tongen, en sla jullie ogen neer waar jullie niet naar mogen kijken, en bescherm je oren van wat het niet is toegestaan om naar te luisteren, en wees genadig jegens de weeskinderen van mensen, zodat men ook genadig zal zijn jegens jullie weeskinderen.

En bekeert u tot Allah (subhanahu wa ta’ala)  van uw zonden, en heft uw handen op tot hem met smeekbede (du’a) ten tijde van uw ‘solaat’-gebeden, want het zijn de beste uren waarin Allah (subhanahu wa ta’ala) zijn dienaren met barmhartigheid aanschouwt; hij beantwoord hen wanneer zij hem smeken, en hij reageert tot hen als zij hem roepen, en hij geeft hen als zij hem vragen, en hij verhoort hen als zij tot hem de smeekbede doen.

O mensen: Jullie zijn onderworpen aan jullie daden, maak je dus los met jullie vergiffenis, en jullie ruggen zijn zwaar van jullie lasten (zonden), verlicht ze dus met jullie lange neder werping (=sadj-dah), en weet dat Allah (subhanahu wa ta’ala) bij zijn eer gezworen heeft, om de aanbidders en degenen die zich neerwerpen niet te straffen en hen niet te branden met het vuur op de dag dat de mensen zullen staan voor de heer der werelden.

O mensen: Wie van jullie een vastende gelovige doet ontvasten in deze maand, heeft bij Allah (subhanahu wa ta’ala)  bevrijding (van het vuur) en vergeving voor zijn verleden zonden.” er werd gezegd: O boodschapper van Allah, niet iedereen van ons kan dit doen. Toen zei hij (Vrede en Zegeningen zij met Hem): “Pas op voor het vuur, al is het met een dadel; pas op voor het vuur, al is het met een slokje water.”

O mensen: Wie zijn morele karakter verbetert in deze maand, zal de “siraat” (=brug over hel) “veilig” oversteken op de dag dat de voeten zullen uitglijden, en wie deze maand zachtmoedig is tegenover wat zijn rechterhand bezit (=zijn onderdanen), dan zal Allah (subhanahu wa ta’ala) zijn rekening voor hem verlichten, en wie zijn kwaad aardigheid weerhoudt (in deze maand), dan zal Allah (subhanahu wa ta’ala) zijn toorn van hem weerhouden op de dag dat hij hem ontmoet, en wie een wees eert, dan zal Allah (subhanahu wa ta’ala) hem eren op de dag dat hij hem ontmoet, en wie zijn familiebanden verbindt, dan zal Allah (subhanahu wa ta’ala) hem met zijn genade verbinden op de dag dat hij hem ontmoet, en wie zijn familiebanden verbreekt, dan zal Allah (subhanahu wa ta’ala) hem van zijn genade verbreken/wederhouden op de dag dat hij hem ontmoet, en wie “daarin” een vrijwillig (nafil) solaat doet, dan schrijft Allah (subhanahu wa ta’ala) voor hem “vrijstelling van het vuur”; en wie “daarin” een verplichte solaat (of daad) doet, dan krijgt die de zegen/beloning van iemand die 70 maal dezelfde heeft gedaan in de andere maanden; en wie de “solawaat” op mij “daarin” vermeerdert, dan zal Allah (subhanahu wa ta’ala) zijn weegschaal zwaar maken op een dag wanneer weegschalen licht worden; en wie “daarin” een vers leest uit de kor’an, dan zal die de beloning krijgen van iemand die de gehele kor’an heeft uitgelezen in andere maanden.”

De leider der gelovigen “amierul-mo’minien” Ali zei: Ik zei: “O boodschapper van Allah, wat is de beste daad in deze maand? Hij zei: “O, Abal-Hassan (vader van Hassan), de beste daad van deze maand is respect voor de heilige dingen van Allah (subhanahu wa ta’ala) !.”

Ameen.