Samenvatting Jummah Khutbah 31-3-2023

Discipline of Het Zuiveren van de Nafs

Ik verklaar mezelf niet onschuldig. Voorwaar, de Nafs spoort aan tot het kwade, behalve wie door mijn Heer begenadigd is. Voorwaar, Mijn Heer is vergevensgezind, meest barmhartig.

Ik zweer bij de dag der opstanding. En ik zweer bij de (zichzelf) verwijtende Nafs.

En bij de Nafs en wie haar vervolmaakt heeft. Toen inspireerde hij haar – haar zondigheid en haar “Taqwa”. Voorwaar, hij die haar (de Nafs) loutert, is geslaagd. En wie haar bederft heeft gefaald.

O tot rust gekomen Nafs! Keer terug tot Uw Heer, behagend en welbehaagd. Treed binnen onder Mijn dienaren. En treed binnen in mijn paradijs.

Ameen