Samenvatting Jummah Khutbah 24 november 2023

Al-Malhamatul Krubra is in zicht!

Alle lof zij Allah (subhanahu wa ta’ala), de heer der werelden; wij prijzen hem en smeken zijn hulp en vergiffenis; wij geloven in hem en stellen geheel onze vertrouwen op hem; wij smeken Allah bescherming (subhanahu wa ta’ala) tegen het kwaad in ons zelf en de kwade gevolgen van onze daden. Wie Allah (subhanahu wa ta’ala) recht leidt kan door niemand misleid worden en wie hij laat om te dwalen kan door niemand  geleid worden.

Ik getuig dat er geen andere god is behalve Allah (subhanahu wa ta’ala); Hij is enig zonder genoten; er is geen gelijk aan Hem; geen gelijkenis van Hem; geen zoon heeft Hij en er is niets dat op Hem lijkt en ik getuig dat onze leider, onze profeet, Muhammad Mustafa (salallahu alayhi wa salam) de knecht is van Allah (subhanahu wa ta’ala) en zijn ware boodschapper. Hij was gezonden naar de gehele mensheid (in het bijzonder) en naar de gehele schepping (in het algemeen). Als aankondiger van een blijde boodschap; en als waarschuwer alvoor de dag des oordeels.

Wie gehoorzaam is aan de boodschapper van Allah  (salallahu alayhi wa salam), is reeds gehoorzaam aan Allah (subhanahu wa ta’ala), en wie opstandig en ongehoorzaam is aan Allah (subhanahu wa ta’ala) en zijn boodschapper (salallahu alayhi wa salam) doet niemand kwaad dan zichzelve, en kan Allah (subhanahu wa ta’ala) niet eens in het geringste kwaad doen.

Moge vrede, zegeningen en salutaties van Allah (subhanahu wa ta’ala) met hem zijn, alsmede met zijn vrome en pure nakomelingen en zijn schitterende metgezellen, en allen die in hun voetsporen volgen in al het goede tot op de laatste dag; en veel meer salutaties hierna. (ammaa ba’d):

O dienaren van Allah (subhanahu wa ta’ala)! Vreest Allah (subhanahu wa ta’ala) en wees voorzichtig met uw plicht jegens Allah (subhanahu wa ta’ala). Ik adviseer jullie en mezelf om godvrezend te zijn jegens Allah (subhanahu wa ta’ala), de heer van macht en majesteit; want voorwaar! Allah (subhanahu wa ta’ala) heeft bepaalde zaken opgelegd, doe ze dan; en Hij heeft bepaalde zaken verboden, laat ze dan.

En Allah (subhanahu wa ta’ala) de allerhoogste heeft gesproken in zijn glorieuze woord, de nobele Qur’an:

[17:16] En wanneer we besluiten een bevolking te vernietigen, sturen we een bevel naar de arrogante overtreders onder hen; dan overtreden zij zodanig, dat het woord tegen hen waar wordt: en vernietigen wij hen volledig.

Geachte broeders en zusters!

Het idee van groter Israel is nu in het openbaar gekomen. Net zoals er sprake is van een nieuwe wereld orde; een wereld orde die wij herkennen als een satanische wereld orde. Naarmate de einde der wereld nadert, wordt het nog gekker op aarde; elke ideologie gaat zich sterker consolideren. Er zijn nu op aarde drie grote spelers in de religie: judaïsme, christendom en islam. Daarnaast ook het atheisme en meer-godendom.

In surah al-Hadj (vers 17) zegt Allah (subhanahu wa ta’ala):   

[22.17] voorzeker! De gelovigen (moslims), de joden, de sabianen, de christenen, de magiërs en de afgoden dienaren, Allah (subhanahu wa ta’ala) zal tussen hen berechten op de dag der opstanding (dag des oordeels), en Allah (subhanahu wa ta’ala) is getuige over alle zaken.

In de protocollen van de grootmeesters van Zion is er melding van gemaakt van stappen die ondernomen zouden worden om wereld dominantie te bewerken. Het gebruik van bedrog en zwaar geweld is herhaaldelijk vermeld en dat is precies het werktuig van de daddjaal. [er is meningsverschil over de echtheid van dit document, maar de stappen daarin beschreven zien wij in werkelijkheid gebeuren!].

Het feit dat er vogels (kraaien) zijn gezien en gefilmd die de Israëlische vlag met vastberadenheid van de vlaggenstok hebben gepikt

Het feit dat er over de gehele wereld demonstranten zijn in steun voor Palestina.

Het feit dat de gehele wereld nu verdeeld is in twee partijen: 1)-voor Palestina en 2)-voor Israël; zelfs in Israël zijn er twee partijen: de zionistische joden en de ware-orthodoxe joden die lijnrecht tegenover elkaar staan;

Het feit dat dat de steun voor Israël kleiner wordt, doordat vrienden van Israël overstappen naar steuners voor Palestina. We moeten niet vergeten dat onze heer en god – Allah (subhanahu wa ta’ala) – niet onrechtvaardig is, en dat Allah (subhanahu wa ta’ala) de heer en god is van alle mensen op aarde…

We moeten niet vergeten, maar weten en erkennen dat wij, de Ummah van islam, veelal discrimineren tegen elkaar, speciaal tegen Afrikaanse mensen.

11.000 Afro-Palestijnen wonen in Gaza in een gebied genaamd “al-‘abied” (vertaald; de slaven, ze worden slaven genoemd). Dat zijn onze broeders en zusters!

Er zijn 27 miljoen zwarte Afrikaanse mensen in Congo, die zijn ontheemd en ze hebben milieuproblemen, honger, slechte gezondheidszorg. De meesten van hen zijn moslims.

Volgens Wikipedia vormen moslims in de Democratisch Republiek Congo een minderheid, die de op een na de grootste religieuze gemeenschap is in het aantal gelovigen in het land, na het christendom, de meerderheid religie in het land. Inderdaad, het aandeel van 1,5% word voorgeschoten door het “Pew Research Center”, een christelijke organisatie, terwijl volgens “The World Factbook” van de “CIA” de percentage van Congoleze moslims 22% is, dus ongeveer 22 miljoen van ongeveer 102 miljoen inwoners.

Er zijn ook nog problemen over de gehele wereld, maar de berichtgeving en informatie apparaat [de internationale nieuwsmedia] trekt de aandacht van de mensen naar een bepaalde richting, waardoor wij gebombardeerd worden met nieuws uit het Midden-Oosten en het begint te lijken alsof er niets anders elders gebeurt wat belangrijk is.

Maar nieuws uit het Midden-Oosten is ook belangrijk en de reden is omdat het gaat om de kinderen van Ibrahim (alayhi salaam). Zij zijn het die de wereld-drama domineren. De Bani Isra’iel is niet voor niets het eerste onderwerp en volk aangehaald in de heilige Qur’an, na de openings-surah, al-Fatihah. Allah (subhanahu wa ta’ala) heeft niet voor niets een hele surah (surah Isra/surah Bani isra’iel) toegewijd aan de Bani Isra’iel.

Het overmatig geweld dat wordt gebruikt op Gaza en haar bewoners en de toekomstige kaart van de staat van “Israël” waarop Gaza niet “meer” bestaat; is bewijs dat “Israël”, met geweld, de Gaza strook helemaal wil vernietigen.

Maar het is ook een indicatie voor ons dat de “ayaat” eerder aangehaald, over de vernietiging van een bevolking door Allah (subhanahu wa ta’ala), betrekking zou kunnen hebben op de huidige situatie in het Midden-Oosten.

We moeten ook niet vergeten wat Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt (en waarschuwt) in surah Anfaal, vers 25:

[08:25] en weest op je hoede voor een “fitnah” (onheil/ calamiteit/bestraffing), dat niet alleen degenen onder jullie, die kwaad doen zal, treffen. En weet, dat Allah (subhanahu wa ta’ala) streng is in het bestraffen.

Het bewijst de rechtvaardigheid van Allah (subhanahu wa ta’ala); want toen de bestraffing zou komen op het volk van Lot (Lut alayhi salaam), het volk van homofiele mannen en lesbische vrouwen, stuurde Allah (subhanahu wa ta’ala) eerst de engelen om Lot en zijn gezin (alayhi salaam) in veiligheid te stellen.

De situatie is nu geworden wat het is: de staat Israël heeft duidelijk gemaakt dat ze één staat willen hebben, alleen voor hen; en de Palestijnen willen ook één staat hebben, alleen voor hen.

We kunnen het beste bidden tot Allah (subhanahu wa ta’ala) voor leiding en kracht (met andere woorden “taufeek”) om het goede te doen; en voor zijn bescherming tegen het kwaad. En surah al-Kahf moeten we in deze tijd vaker lezen voor bescherming tegen het bedrog van de valse messias, al-masieh al-daddjaal.

O Allah (subhanahu wa ta’ala)! Wij smeken uw bescherming tegen de bestraffing van het graf, en de bestraffing van het hellevuur; en wij smeken uw bescherming tegen de beproeving van het leven en de dood en tegen de beproeving van de valse messias!