Mededeling 9 mei: Ramadan

Mededeling 9 mei: Ramadan

Assalaam Alaikoem Wa Rahmatoellahi Wa Barakatehoe,

Zeer geachte moslim broeders en zusters,

Na lang beraad heeft het bestuur van moskee Anwar-e-Mustafa besloten om de moskee alsnog beperkt en alleen voor de mannen open te stellen ten behoeve van de laatste 10 dagen van de Ramadan en ook het daarna volgend Eid ul Fitr-gebed. Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende mededelingen:

Tarawieh gebed vanaf woensdag 13 mei 2020

De laatste 10 dagen van de maand Ramadan is het mogelijk om het Isha gebed en het daarna volgend Tarawieh gebed in de moskee te verrichten. Wel is het zo dat er maar maximaal 30 personen hieraan mogen deelnemen. Het verzoek is om u vooraf aan te melden bij hadji Masoed Sheikkariem (06-22408005) om teleurstellingen te voorkomen.

Lai Latoel-Qadr op dinsdag 19 mei 2020

Na het Isha en Tarwieh gebed wordt u de mogelijkheid geboden om de nacht in de moskee door te brengen voor het uitsluitend verrichten van gebeden. Er zal geen Sahrie maaltijd worden geserveerd en u wordt verzocht ook geen hapjes en andere etenswaren mee te nemen naar de moskee.

Eid ul Fitr op zondag 24 mei 2020

In verschillende groepen, met maximaal 30 personen per groep, zal het Eid ul Fitr gebed verricht worden. U wordt dringend verzocht om hadji Masoed Sheikkariem (06-22408005) vooraf te melden dat u zal deelnemen aan het Ied ul Fitr gebed. Op deze manier kunnen wij de groepen samenstellen en u ook vertellen hoe laat u in de moskee moet zijn voor het gebed. Na het gebed wordt u verzocht op een rustige manier met inachtneming van de geldende regels huiswaarts te keren. U wordt vriendelijk verzocht niet samen te scholen voor- of in de buurt van de moskee, zodat de volgende groep makkelijker naar binnen kan. Ook bij het Eid ul Fitr gebed wordt u verzocht geen hapjes mee te nemen naar de moskee.

Zakaat en Sadka Fitr

Het is mogelijk om, voorafgaand aan het Eid ul Fitr gebed, uw Zakaat en Sadka Fitr gelden contant af te dragen.

Regels

 • Moskee betreden met mondkapje en altijd ophouden;
 • Volg bij binnenkomst en voor het verlaten van de moskee de instructies van de begeleiders/coördinatoren;
 • Altijd 1,5 m aanhouden in elke ruimte en niet de handen schudden;
 • Alleen degenen die zich hebben opgegeven worden toegelaten;
 • Mensen die tot de risicogroep van het Coronavirus behoren of ziekteverschijnselen hebben zoals koorts, hoesten of niezen mogen niet deelnemen en zullen ook niet toegelaten worden.
 • Neem uw eigen gebedskleedje mee.
 • Handen desinfecteren bij binnenkomst;
 • Geen enkele andere groepsactiviteiten dan het gebed;
 • Kinderen jonger dan 12 jaar blijven thuis;
 • Lift, toilet en wudu-ruimtes zijn gesloten;
 • Door u op te geven gaat u automatisch akkoord met de vastgestelde regels.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u die stellen aan de bestuursleden:
Masoed Sheikkariem    (06-22408005);
Sharief Mohamed         (06-31045486);
Sharief Imambuks        (06-23308247).

Het bestuur wenst u en uw naasten een gezegende Eid ul Fitr toe. Let goed op u zelf en uw naasten in deze moeilijke tijden,

Wassalaam.