Mededeling 2 mei: Zakaat en Sadka-Fitr

Mededeling 2 mei: Zakaat en Sadka-Fitr

Assalaam Alaikoem Wa Rahmatoellahi Wa Barakatehoe,

Zeer geachte moslim broeders en zusters,

Het bestuur van moskee Anwar-e-Mustafa doet dua en hoopt dat, met de wil van Allah Subhaanahu Watallah, u allen het goed maken en dat het vasten goed verloopt. Meestal biedt de maand Ramadan ons de mogelijkheid om elkaar persoonlijk te ontmoeten tijdens het dagelijkse taraweeh-gebed en/of de verschillende Iftaarprogramma’s in de moskee. Daarnaast natuurlijk ook tijdens het Ied-ul Fitr gebed en/of het Ied-Milan programma. Helaas kunnen geen enkele van deze activiteiten dit jaar doorgang vinden vanwege de getroffen maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Inshallah zullen we in staat zijn om volgend jaar de Ramadan weer op onze gebruikelijke manier te beleven.

Nu we volop in de maand Ramadan zijn is het ook belangrijk om alvast rekening te houden met het einde van deze maand. Het bestuur wil u daarbij wijzen op 2 belangrijke verplichtingen, namelijk het geven van Zakaat (armenbelasting) en de Sadka Fitr.

Zakaat
Zakaat dient u als volgt te voldoen:
2,5 % van al uw geld dat u gedurende een jaar in uw bezit heeft.
2,5 % van uw goud dat u een jaar lang in uw bezit heeft.
2,5 % van uw  zilver dat u een jaar lang in uw bezit heeft.
Heel belangrijk: geef in de mededeling/omschrijving aan wat het bedrag is wat u aan Zakaat overmaakt!

Sadka-Fitr
In overleg met schriftgeleerden is dit jaar de Sadka-Fitr vastgesteld op € 5,- per persoon.
Dit bedrag dient volgens de wetten van de Islam vóór het verrichten van de Ied-Namaaz te worden voldaan. Voorbeeld: bij een gezinssamenstelling van 4 personen bedraagt dit (4 x € 5,-) = € 20,00.
Heel belangrijk: geef in de mededeling/omschrijving aan voor hoeveel personen u Sadka-Fitr overmaakt!

Het bestuur verzoekt u allen om dit jaar de bedragen op de rekening van STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN DEN HAAG E.O. (ING NL82INGB0002153399) te storten. Daarnaast zou het bestuur het zeer waarderen als u ook een vrijwillige overmaking zou kunnen doen ten behoeve van de moskee.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u die stellen aan de heren:
Masoed Sheikkariem (06-22408005);
Sharief Mohamed (06-31045486);
Sharief Imambuks (06-23308247).

Wassalaam en met broederlijke groet,

Het bestuur van

Moskee Anwar-e-Mustafa