Nieuwsbrief 3

Activiteiten laatste deel Ramadan en Eid ul-Fitr gebed

Assalaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi Wa Barkaatuhu,

Met deze nieuwsbrief informeert het bestuur van Moskee Anwar-E-Mustafa u over de activiteiten in het laatste deel van de Ramadan en het Eid ul-Fitr gebed.

Ramadan 2022/1443

Alhamdulillah, we naderen het einde van de Ramadan en zijn ons aan het voorbereiden op Lai-Latoel-Qadr en Eid ul-Fitr. Tijdens de Ramadan verzorgd Moskee Anwar-E-Mustafa een gedeelte van het programma van radio Sangam. Elke avond vanaf 18.45 uur legt Maulana Ali Mustafa Seinpaal, namens Moskee Anwar-E-Mustafa, in het kort de djuz (deel van de Quran) van de dag uit. Op 22 en 29 april tussen 12.45 en 13.30 uur wordt ook de essentie van de maand Ramadan uitgelegd.

Tarawieh

U bent nog steeds van harte welkom om het Tarawieh-gebed (20 rakaat) gezamenlijk in djamaat-verband te verrichten, direct na het Isha-gebed, die door Maulana Ali Mustafa Seinpaal wordt voorgegaan. De vrouwen kunnen op de 2e etage deelnemen aan het Tarawieh-gebed. Het wordt afgeraden om de handen te schudden en elkaar te omhelzen. U dient nog steeds een eigen gebedskleed mee te nemen. Het dragen van een mondkapje is vrijwillig. Het bestuur zorgt er voor dat er mondkapjes beschikbaar zijn.

Lai-Latoel-Qadr

De bijzondere nacht van Lailat-ul-Qadr valt deze Ramadan In Shaa Allah op woensdag 27 april. Het is Alhamdulillah weer mogelijk om de hele nacht in de moskee door te brengen. U kunt dan na het Isha- en Tarawiehgebed uw vrijwillige gebeden verrichten.

I’tekaaf

Indien er broeders zijn die interesse hebben voor het verblijven van de laatste 10 dagen van de Ramadan in de moskee (I’tekaaf), dan kan dit kenbaar gemaakt worden bij Hadji Masoed Sheikkariem (06 22408005).

Oproep bestuur

Het bestuur roept u bij deze op, om vooral in dit laatste deel van de Ramadan, vaker naar de moskee te komen om in gezamenlijkheid de dagelijkse gebeden en het Tarawieh-gebed te verrichten. Profiteer ten volle van de vele zegeningen die Allah Subhanahu Wa ta’ala als beloning hiervoor geeft.

Eid ul-Fitr

Het Eid-ul-Fitr gebed zal In Shaa Allah op maandag 2 mei exact om 10:00 uur verricht worden. U wordt verzocht om op tijd van huis te vertrekken vanwege beperkte parkeergelegenheid in de naaste omgeving. Het bestuur heeft besloten om geen gezamenlijke Eid ul-Fitr viering te organiseren in de zaal na het gebed. U wordt dus hierbij verzocht geen hapjes, maar wel een eigen gebedskleed mee te nemen naar de moskee.

Zakaat en Sadka-fitr

Het bestuur stelt het zeer op prijs om alle bijdragen voor Zakaat en Sadka-fitr, zoveel als mogelijk, giraal te ontvangen op IBAN: ING NL82INGB0002153399 t.n.v. Stichting welzijn voor moslims in Den Haag e.o. Mocht dat niet mogelijk zijn dan kunt u uw bijdrage ook contant aan het bestuur afgeven. Het bedrag voor Sadka Fitr is bepaald op 5 Euro per persoon. Voor de verwerking in de administratie is het wenselijk dat zowel Sadka Fitr, Zakaat dan wel vrijwillige donatie afzonderlijk wordt overgemaakt op de desbetreffende rekening.

Overlast buren

Het bestuur verzoekt iedereen die bij het Tarawieh-gebed aanwezig is, rekening te blijven houden met onze buren. Ga niet buiten (luid) praten, doe dat binnen en verlaat de moskee in stilte.

Contact

Voor actuele informatie, ook met betrekking tot de ramadan, verwijzen wij u naar onze website (www.moskeeanwaremustafa.nl) en onze FB-pagina (Moskee Anwar-E-Mustafa). Ook via de mail zult u op de hoogte worden gehouden.

Mocht u behoefte hebben aan een gesprek met de imam of iemand van het bestuur dan kunt u contact opnemen met o.a. de volgende bestuursleden:

Hadji Masoed Sheikkariem (06 22408005) of Hadji Rafie Mohamed (06 41512863) of een ander bestuurslid. Als het even kan willen wij u graag helpen met uw vraag.

Het bestuur

Wassalaam