Nieuwsbrief Ramadan 2022

Nieuwsbrief Ramadan 2022

Assalaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi Wa Barkaatuhu,

Met deze nieuwsbrief informeert het bestuur van Moskee Anwar-E-Mustafa u over de aanstaande activiteiten en de maand Ramadan in het bijzonder.

Ramadan 2022/1443

Alhamdulillah, zaterdag 2 april 2022 zal, In Shaa Allah, de eerste dag van Ramadan zijn. Wij wensen alle moslims alvast een gezegende Ramadan toe. Tijdens deze maand Ramadan zal Moskee Anwar-E-Mustafa een gedeelte van het programma van radio Sangam verzorgen. Elke avond vanaf 18.45 uur zal Maulana Ali Mustafa Seinpaal namens Moskee Anwar-E-Mustafa in het kort de djuz (para) van de dag uitleggen. Verder wordt op 8, 15, 22 en 29 april tussen 12.45 en 13.30 uur ook de essentie van de maand Ramadan uitgelegd. 

Tarawieh

Het 1e Tarawieh-gebed (20 rakaat) zal vrijdagavond 1 april 2022, direct na het Isha-gebed, beginnen en door Maulana Ali Mustafa Seinpaal worden voorgegaan. De vrouwen kunnen op de 2e etage deelnemen aan het Tarawieh-gebed.

I’tekaaf

Indien er broeders zijn die interesse hebben voor het verblijven van de laatste 10 dagen van de ramadan in de moskee (I’tekaaf), dan kan dit kenbaar gemaakt worden bij Hadji Masoed Sheikkariem (06 22408005).

Gebeden

De moskee is al een tijd geleden toegankelijk gesteld voor de dagelijkse gebeden en het Jummah-gebed. Het bestuur heeft echter niet alle beperkende maatregelen afgeschaft. U wordt geadviseerd uw handen te desinfecteren bij binnenkomst. Verder wordt het afgeraden om de handen te schudden en elkaar te omhelzen. U dient nog steeds een eigen gebedskleed mee te nemen. Het dragen van een mondkapje is vrijwillig. Het bestuur zal zorgdragen dat er mondkapjes beschikbaar zijn. 

Overlast buren

Het bestuur verzoekt iedereen die bij het Tarawieh-gebed aanwezig zal zijn, rekening te houden met onze buren. Ga niet buiten (luid) praten, doe dat binnen en verlaat de moskee in stilte.

Zakaat en Sadka-fitr

Het bestuur stelt het zeer op prijs om alle bijdragen voor Zakaat en Sadka-fitr zoveel als mogelijk over te maken op IBAN: ING NL82INGB0002153399 t.n.vStichting welzijn voor moslims in Den Haag e.o. Mocht dat problemen opleveren dan kunt u dat ook contant aan het bestuur geven. Het bedrag voor Sadka Fitr is bepaald op 5 Euro per persoon. Voor de verwerking in de administratie is het wenselijk dat zowel Sadka Fitr, Zakaat dan wel vrijwillige donatie afzonderlijk wordt overgemaakt op de desbetreffende rekening.

Vaccinatie

De gemeente heeft besloten om vanaf 10 maart 2022 een aantal pop up vaccinatie-locaties te sluiten, waaronder ook onze moskee. Vanaf voorgaande datum is het dus niet meer mogelijk om je te laten vaccineren in de moskee.

Contact

Voor actuele informatie, ook met betrekking tot de ramadan, verwijzen wij u naar onze website (www.moskeeanwaremustafa.nl) en onze FB-pagina (Moskee Anware Mustafa). Ook via de mail zult u op de hoogte worden gehouden.

Mocht u behoefte hebben aan een gesprek met de imam of iemand van het bestuur dan kunt u contact opnemen met de volgende bestuursleden: Hadji Masoed Sheikkariem (06 22408005); Hadji Rafie Mohamed (06 41512863); Hadji Sharief Mohamed  (06 31045486) of een ander bestuurslid. Als het even kan willen wij u graag helpen met uw vraag.

Het bestuur

Wassalaam