Samenvatting Jummah Khutbah 11-08-2023

Waarop sta je nog te wachten

Geachte broeders en zusters!

Dit is de vierde khutbah 24-muharram: 1445-hidjra; 11-augustus-2023. Vandaag hebben zullen we het hebben over de korte, resterende tijd alvorens het einde van de wereld.

De heilige profeet Muhammad (salallahu alayhi wa salam)  heeft ons altijd aangespoord ons voor te bereiden voor de laatste dag en ons tijd niet te verspillen. Met andere woorden: Waarop wachten jullie nog? Er zijn 7 verzen in de kor’an met deze zelfde bewoording:

Het betekent letterlijk in de zin van: “staan zij nog te kijken?” Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt in:

De eerste vers: [surah Al-baqarah 2: 210]:

Of wachten zij op niets anders, dan dat Allah (subhanahu wa ta’ala) tot hen komt in de schaduwen van wolken alsook de engelen, en de zaak is bepaald; en tot Allah (subhanahu wa ta’ala) worden (alle) zaken teruggekeerd [2: 210].

De tweede vers: [surah Al-an’aam 6: 158]:

Of wachten zij op niets anders, dan dat de engelen tot hen komen, of dat uw heer komt, of dat sommige tekenen van uw heer komen. De dag waarop sommige tekenen van uw heer zullen komen, zal het geloof daarin een mens niet baten, die tevoren niet heeft geloofd, of er voordeel hebben aan zulk geloof. Zeg: wachten jullie; wij wachten ook!

Er is een hadieth in the tafsir van deze ayah, over sommige tekenen van uw heer. Hadieth abu hurairah (radi allahu anhu):

Van Abu Huraira, (moge hij Allah (subhanahu wa ta’ala) welbehagen), [die zegt] dat de boodschapper van Allah (salallahu alayhi wa salam) zei: het uur zal niet komen totdat de zon stijgt uit het westen. En wanneer ze uit het westen stijgt, zullen de mensen geloven altezamen; maar op die dag “zal een mens zijn geloof hem niet baten die niet eerder had geloofd – nog zou geloof daarin hem enig goed doen”.

De derde vers: [surah Al-a’raaf 7: 53]:

Wachten zij op iets anders dan de uitleg/ verklaring daarvan? Op de dag dat de uitleg/ verklaring daarvan komt zullen zij die het eerder vergeten hadden zeggen: “de boodschappers van onze heer zijn werkelijk met de waarheid gekomen.- zijn er dan voor ons bemiddelaars om voor ons te bemiddelen? Of zullen wij teruggebracht worden opdat wij anders zullen doen dan wij gewoon waren te doen?” zij hebben zichzelf verloren en wat zij verzonnen hadden zijn zij kwijtgeraakt.

Dit vers is voorafgegaan door vers 52, waarbij Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt:

Wij hebben hun een boek gebracht dat wij op grond van kennis hebben uitgelegd, als leidraad en barmhartigheid voor lieden die geloven.

De vierde vers: [surah Al-nahl 16: 33]:

Verwachten zij dan iets anders dan dat de engelen tot hen komen of dat de beschikking van hun heer komt? Zo handelden ook zij die er voor hun tijd waren. Allah deed hun geen onrecht aan, maar zij deden zichzelf onrecht aan.

De vijfde vers: [surah Al-fatir 35: 43] :

Terwijl zij zich op de aarde hoogmoedig gedroegen en slechte plannen beraamden. Maar slechte plannen over meesteren alleen maar de beramers ervan. Kunnen zij dan iets anders verwachten dan de gebruikelijke behandeling van hen die er eertijds waren? Gij zult in de handelwijze van Allah (subhanahu wa ta’ala) nooit een verandering aantreffen en gij zult in de handelwijze van Allah (subhanahu wa ta’ala) nooit een afwijking aantreffen.

De zesde vers: [surah Al-zukhruf 43: 66]:

Verwachten zij iets anders dan het uur, dat plotseling tot hen zal komen, terwijl zij het niet beseffen.

De zevende vers: [surah Muhammad 47: 18]:

Verwachten zij dan iets anders dan dat het uur onverwachts tot hen komt? De voortekenen ervan zijn al gekomen. Hoe zou vermaning hun tot voordeel kunnen zijn wanneer het [uur] komt?

Sommige van deze verzen verwijzen naar het einde na het komen van de grote tekenen. Dat is speciaal gericht tot de ongelovigen (kafirien).

Het advies aan gelovigen is om altijd paraat te zijn om te vertrekken met imaan, door dagelijks de faraa’dh verplichtingen jegens Allah (subhanahu wa ta’ala) te doen en dagelijks “istighfaar” en “taubah” te doen. De profeet heeft gewaarschuwd: te sterven zonder “istighfaar” en “taubah” kan leiden tot “azaabul-qabr” en “azaabul-naar”, moge Allah (subhanahu wa ta’ala) ons daartegen beschermen. Ameen!

[hadith tirmidhi 578]: Abu Hurairah (radi allahu anhu) heeft vermeld: de boodschapper van Allah (saws) zei: “haast je om goede daden te doen voordat je door een van de zeven rampen wordt overweldigd.” toen (gaf hij een waarschuwing) en zei: wachten jullie op:

Armoede;  die je onachtzaam van toewijding zal maken, of

Voorspoed;  die je corrupt zal maken, of een

Ziekte; die je zal uitschakelen, of

Ouderdom; wat je mentaal instabiel maakt, of

Plotselinge dood; die u plotseling zal nemen, of

De anti-christ; wie is het ergste is dat verwacht wordt, of

Het laatste uur; en het uur zal het ergste zijn en meest bitter.