Samenvatting Jummah Khutbah 9-6-2023

Dankbaarheid aan Allah (subhanahu wa ta’ala)

Dit is het seizoen van de hadj en het heel gebeuren van de hadj gaat rond de persoon van Ibrahim (alayhi salam), en wij zijn de “millat” [gemeente] van Ibrahim (alayhi salam). Daarom bestuderen wij hem en lezen de surah Ibrahim waarin Allah (subhanahu wa ta’ala) s.w.t. Van hem vertelt. De les vandaag gaat over “shukr”.

Er zijn 2-extremen: “shukr” en “kufr” als zijnde: dankbaarheid = geloof en ondankbaarheid = ongeloof.  “shukr” wordt beloond, maar “kufr” wordt gestraft. En dit is duidelijk in de bewoording van Allah (subhanahu wa ta’ala), hij zegt:

Surah Ibrahim:

[07]-en toen uw heer verklaarde: “als jullie dankbaar zijn zal ik jullie vermeerderen (meer geven), maar als jullie ondankbaar zijn, dan is mijn straf inderdaad streng.”

[08]-en Mozes (alayhi salam) zei: “als jullie ondankbaar zijn, jullie en alle mensen op aarde altezamen, (weet dan) voorzeker! Allah (subhanahu wa ta’ala) is zichzelf genoeg en prijzenswaardig.  

[32]- Allah (subhanahu wa ta’ala) is het, die de hemelen en de aarde schiep en water uit de wolken doet nederkomen en er vruchten voor uw onderhoud mee voortbrengt; en hij heeft de schepen in uw dienst gesteld, opdat zij door zijn gebod over de zee mogen varen; en hij heeft de rivieren eveneens in uw dienst gesteld. [33] en hij heeft ook de zon en de maan in uw dienst gesteld, die beiden hun werk voortdurend doen; en hij heeft  de nacht en de dag in uw dienst gesteld. [34] en hij gaf u al hetgeen gij van hem hebt gevraagd; en als gij de gunsten van Allah (subhanahu wa ta’ala) telt, zult gij ze niet kunnen opsommen. voorwaar! de mens is zeer onrechtvaardig, zeer ondankbaar.

Surah Shura:

[27]- en indien Allah (subhanahu wa ta’ala) de voorziening voor zijn dienaren zou hebben vergroot, zouden zij op aarde verderf hebben veroorzaakt: Hij zendt echter met mate neder zoals Hij dat wil. voorwaar! Hij kent en ziet zijn dienaren. [surah Shura -42].

Hier is het gezegde [Hadieth] van de Profeet (salallahu alayhi wa salam): “Wie niet dankbaar is aan de mensen is [ook] niet dankbaar aan God-Allah. (Dit is een Sahih Hadith). En dat wie niet dankbaar is de aan mensen door hen te prijzen voor wat ze hem gegeven hebben, ook niet dankbaar is aan Allah (subhanahu wa ta’ala), en dat wie dankbaar is aan de mensen, als iemand is die dankbaar is aan Allah (subhanahu wa ta’ala).

Fitnatul-Sarraa:

Alle lof zij Allah (subhanahu wa ta’ala). Allah (subhanahu wa ta’ala) beproeft Zijn dienaren met goed en kwaad, met zegeningen en problemen (genade en rampspoed) om te zien wat zij doen. Dus de gelovige is dankbaar voor voorspoed en genade en is geduldig met ongeluk en problemen, zoals (Hadith) Muslim overleverde van Suhaib (radi allahu anhu) die zei: De Boodschapper van Allah (salallahu alayhi wa salam) heeft gezegd: “Vreemd (verbazingwekkend) is de situatie van de gelovige: zijn hele situatie is goed, en dat is voor niemand anders, behalve de gelovige: als hij wordt getroffen door het geluk, dan is hij dankbaar en dat is goed voor hem, en als hij wordt getroffen door problemen, dan is hij geduldig en dat is goed voor hem.”

Waarom is overvloed een Fitnah

Omdat het leidt tot ondankbaarheid. Het leidt tot verspilling [vermorsen]. Men waardeert de zegeningen niet meer. Denk aan de volgende grote, wonderbaarlijke zegeningen die bijna als niets gezien worden. Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt:

“VOORWAAR! ALLES HEB IK GESCHAPEN IN (PERFECTE) AFMETING [MET KRACHT].  [Q.54:49].

 • Water overal op aarde
 • Zuurstof in de lucht. Onze dampkring bestaat voor bijna 21 procent uit zuurstof. Die zuurstof is heel gelijkmatig verdeeld over heel de atmosfeer. Wel is het zo dat de onderste luchtlagen meer lucht bevatten dan daarboven. De onderste luchtlagen is waar de mensen zijn, zodat zij het kunnen inademen.
 • Het voedsel van de mens. Zie het verschil bij de dieren in de verscheidenheid in voedsel en drank, enzovoort. Dieren zijn Carnivoor (alleen vlees eters) of Herbivoor (alleen groen eters, dus vegetariërs). Zij hebben daarom andere wetten. Wij eten Halaal en Tayyib. De carnivoren doodt zijn prooi en eet hem op. Wij mogen niet zomaar doden. Daar hebben we regels en systemen voor.
 • De Spraak is een ander groot verschil. Dieren en vogels maken geluiden, maar de spraak van de mens is iets apart. Behalve het spreken worden kennis en begrippen op papier of ander materiaal vastgesteld door middel van de pen.
 • Dieren en alle andere schepselen zijn constant bezig met eten en drinken en voortplanting. Maar de mens heeft veel meer te doen dan voedsel drank te zoeken. Alle schepselen zijn onderdeel van de natuur en laten het ongedeerd zoals het is. Maar de mens heeft de toestemming en de mogelijkheid om verandering te brengen, goed of fout.
 • De Kleding van de mens. Dieren hebben maar een pak en kleur of kleurcombinatie voor hun heel leven, terwijl mensen te kies en te kleur heeft. Onze klerenkasten zitten vol met zoveel verschillende kleren in zoveel kleuren en soorten.
 • Het Lichaam en elk onderdeel daarvan.
 • Het Lichaam: Het gezichtsvermogen. De ogen zijn zodanig geprogrammeerd dat we bepaalde dingen kunnen zien en andere dingen niet. Als we bacteriën en virussen konden zien en al de insecten die rondvliegen in de lucht om ons heen, zou het leven ondraaglijk worden.
 • Het Lichaam: Het gehoorvermogen. Het is een grote zegen dat we de meeste geluiden niet kunnen horen. We zouden er helemaal gek van worden.
 • De afstand tussen de Zon en de Aarde is precies waar het moet zijn. De afstand tussen de aarde en de zon is ongeveer honderd vijftig miljoen [150.000.000] kilometer. Volgens de wetenschap kan de mens niet leven op aarde als die afstand iets groter zou zijn, want dan bevriest de aarde [dat wil zeggen; het word te koud, kouder dan de koudste winter] en als de zon iets te dichterbij zou zijn, dan is de hitte te groot en verbranden we allemaal.

Deze zijn zaken die vanaf het begin van de mensheid op aarde aanwezig zijn. Maar er zijn andere zaken die vanwege de industriële revolutie mogelijk zijn geworden waardoor de luxe in zoveel onderdelen van het leven is getreden. Dat is een Fitnah zoals door de Profeet (salallahu alayhi wa salam) was voorspeld. Enkele voorbeelden zijn:

 • De Machine. Vele dingen die met de hand gedaan werden, worden nu met de machine gedaan; in de huishouding, op het werk, op kantoren, in de handel, in de sport. In transport en communicatie. In de 20e en de 21e eeuw is de Computer, de Robot, Android en de telefoon in snel-tempo ontwikkeld.
 • Wetenschappers vrezen nu dat de A.I. oftewel Kunstmatige Intelligentie de wereld zal veroveren.

Met dit alles komen we tot het besef dat we Allah (subhanahu wa ta’ala) veel dank verschuldigd zijn. Zo zegt Allah (subhanahu wa ta’ala) dan aan het einde van Surah 102:

[05]- Waarlijk, indien gij de zekerheid van kennis had. [06]- Gij zult zeker de Hel zien. [07]- Ja, dan zult gij haar met zekerheid van blik zien.[08]- Op die Dag zult gij worden ondervraagd over de geneugten.

Het is een Fitnah met al deze gerieven, waardoor het natuurlijk leven van de mens is vervangen door de machine. De mens denkt nu dat hij zelf god is, en het is al gezegd en wordt nog steeds gezegd…. Alle normen en waarden worden aan de tand gevoeld en weggerukt en verplaatst met een Satanisch systeem die de verhoudingen tussen mens en mens, man en vrouw, kinderen en ouderen, tussen mens en God helemaal heeft verziekt en niets meer op zijn plaats meer staat. Dit is de grootste FASAAD! En Allah weet beter …

Moge Allah (subhanahu wa ta’ala) ons allen beschermen tegen dit alles; Moge  Allah (subhanahu wa ta’ala) ons verlossen uit de greep en verbondenheid van de overvloed en ons overspoelen met tevredenheid en ons Iman herstellen en behouden, Insha Allah, Ameen!