Hadieth

Hadieth

Hadieth Blijde tijdingen voor de heilige maand Sha’baan: Welkom de heilige maand van Ramadan! Ramadan is de maand waarin de koran werd geopenbaard; een leiding voor de mensheid en duidelijke…

Lees meer

 Hadith Sahih Muslim (299/182)

Hadieth

Overgeleverd van Abu Hurairah (RA) is dat mensen aan de Boodschapper van Allah (VZMH) vroegen: ‘O Boodschapper van Allah(VZMH) zullen wij onze Heer zien op de Opstandingsdag?’ Hij (VZMH) antwoordde…

Lees meer

Meraadj-Un Nabi (SAW)

Hadieth

Meraadj-Un Nabi (SAW) De nachtelijke reis van de Profeet (vzmh) naar de hemelen en de verplichting van de gebeden Overgeleverd van Anas Ibn Maalik is dat de Boodschapper van Allah…

Lees meer